fbpx
Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

Mimar & Mühendis Sorumluluk Sigortası

Mimar & Mühendis Sorumluluk Sigortası

Mimar veya Mühendisin mesleki faaliyetleri sırasında, hatalı veya yetersiz işlemleri sonucunda üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara karşı güvence sağlayan bir sigortadır. Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının vermekte olduğu dizayn, kontrollük veya proje yönetimi işleri dahilinde taleplerini (proje teminatı veya yıllık teminat olarak) sigortalı namına hareket eden kişi veya kişiler ile sigortalının emrinde çalışan elemanların veya yöneticilerinin mesleki faaliyetleri ile ilgili hata, ihmal ve atlamaları sonucu oluşabilecek direkt hasarlar nedeniyle müşterilerinin poliçe süresince kendilerine yöneltecekleri tazminat taleplerini güvence altına alır. Toplumda tüketici bilincinin gelişmesi, meslek sahiplerine karşı tazminat taleplerinin artması, devletin kamu yararı ve zarar göreni koruyan bir sosyal sistemi yürütme isteği mesleki sorumluluk sigorta sisteminin gelişmesinde etken olmaktadır.

Poliçe de Teminat Altına ALINMAYAN Unsurlar

  • Her türlü çevre kirliliğinden doğrudan veya dolaylı olarak doğan sorumluluklar nedeniyle yapılan tazminat talepleri teminat haricidir.
  • Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim teminat haricidir.
  • Manevi tazminat talepleri teminat haricidir.
  • İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai sartlar teminat haricidir.
  • Sigortalının iflasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her tür zarar teminat haricidir.

Aşağıdaki formu doldurarak; uzman danışmanlarımızdan ücretsiz teklif alabilirsiniz…

Mesaj Göndermek İçin Kutucuğu Onaylayınız.


Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: