Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

Sigorta Şube Başvuru Formu

Anasayfa » Sigorta Şube Başvuru Formu

  Şube Başvurusu İçin Lütfen Formu Doldurunuz


  Mesaj göndermek için lütfen kutucuğu onaylayınız.

  Özser Neo Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin,Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini okudum, onaylıyorum.

  Detaylı bilgi için: 0850 241 00 53

  Sigorta Şubesi Nedir?

  Günümüz teknolojisine uygun bir yazılım altyapısı ve gerekli olan operasyonları yürütebilecek yeterli sayıda tecrübeli teknik personeli olan broker veya acentelerin daha yaygın bir satış ağı kurmak ve sigorta potansiyeli olan her bölgedeki sigortalılarla doğrudan iletişim kurmak amacıyla, mesleğinde uzmanlaşmış yerel iş ortaklarıyla merkez dışı teşkilatlanma için sigorta şubesi açmasıdır.

  Sigorta Şubesi Açmak

  Sigorta şubesi açmak, Teknik personel şartlarına haiz, sigorta şubesi müdürü olmak için gerekli olan, aşağıda yazılı eğitim ve mesleki deneyim sahibi kişiler, işlerini büyütmek ya da kendi işlerini yapmak için şubeli yapıda çalışan brokerlere müracaat ederek şubelik başvurusunda bulunurlar.

  Sigorta şubesi Açmak ve şube müdürü olmak için gerekli şartlar nelerdir?

  Sigorta şubesi açmak için şube yetkilisinin bazı şartları karşılıyor olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan kişiler sigorta şubesi açabilir ve yüksek kazanç elde edebilir. Sigorta şubesi açarken şube müdürünün aynı zamanda teknik personel şartlarını taşıması ve belirli bir eğitim seviyesi ve mesleki deneyime sahip olması gerekmektedir.

  Şube müdürü için gerekli olan şartlar ve belgeler ise aşağıda sıralanmıştır.

  Şube Müdürü Olabilmek İçin Gerekli Şartlar:

  • SEGEM belgesi sahibi olmak gerekmektedir.
  • Eğitim ve mesleki deneyim şartları:
  1. 4 yıllık yüksek öğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler) mezun olan kişilerden sektör tecrübesi aranmamaktadır.
  2. Herhangi bir 4 yıllık yüksek okuldan mezun olanlar için 1 yıl 6 ay sektör tecrübesi aranmaktadır.
  3. 2 yıllık sigortacılık bölümünden mezun olan kişilerden 2 yıl sektör tecrübesi aranmaktadır.
  • Arşiv kayıtlı Sabıka kaydı bulunmaması gerekmektedir.
  • Daha önce iflas ya da konkordato ilan etmemiş olmalıdır.

  Yukarıda belirtilen mesleki deneyim şartları, broker ve sigorta acentesi gibi sadece sigorta faaliyetiyle iştigal etmek zorunda olan sigorta dağıtım kanallarında çalışıldı ise, çalışma süresinin belgelenmesi şartıyla mesleki deneyimden sayılır. Banka gibi sigortacılıkla birlikte diğer iş ve işlemleri de yapan kurum ve kuruşlarda geçen mesleki deneyim süresi SEGEM Belgesi alındıktan sonraki tecrübeleri kapsamaktadır. SEGEM belgesi olmayanlar, yıl içerisinde açılan SEGEM sınavlarını takip edebilirler. Açılan SEGEM sınavlarına müracaat ederek, SEGEM belgesini alabilirler.

  Teknik Personel Olmak İçin Gerekli Şartlar:

  -SEGEM Belgesi (acente veya broker teknik personeli için)

  -T.C. Kimlik Numarası Beyanı

  -Adres Beyanı

  -Mezuniyet Belgesi (e devlet barkodlu ya da noter onaylı suret)

  -Adli Sicil Kaydı

  -SGK hizmet dökümü

  -Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

  -Fotoğraf

  -Çalışma Belgesi (Islak imzalı çalışma süresi belirtilmeli)

  Not: 4 yıllık Üniversite ve Sigortacılık mezunlarında deneyim şartı aranmaz.

  2 Yıllık Banka ve Sigortacılık mezunlarında deneyim şartı aranmaz.

  2 Yıllık Banka ve Sigorta dışı yüksek okul mezunlarında 1 yıl deneyim şartı aranır.

  Lise mezunlarında 2 yıl deneyim şartı aranır.

  Sigorta Brokeri Nedir?

  Broker: Sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil ederek, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak ve teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı meslek edinen kişidir,

  Sigorta Acentesi Nedir?

  Acente: Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişidir,

  Sigorta Brokeri ile acente arasındaki en önemli fark nedir?

  Broker, sigortalı veya sigorta ettireni temsil ederek, Sigorta Şirketlerinden sigorta sözleşmesi yapılmasına aracılık eden kişidir.

  Acente, acentelik sözleşmesi ile bağlı olduğu Sigorta Şirketlerini temsil ederek sigortalı veya sigorta ettiren ile sigorta sözleşmesi yapılmasına aracılık eden kişidir

  Sigorta Acentesi Açma Şartları Nelerdir?

  Sigorta acentesi açmak isteyenlerin ilk olarak. Tüzel kişi veya Gerçek kişi olarak acente kurmak ve Ticaret Sicil, Vergi kaydı gibi tüm resmi süreçleri tamamlamaları gerekmektedir.

  Acente kuruluş işlemi tamamlandıktan sonra Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri servisine aşağıda belirtilen evraklarla levha kaydı yapılması için müracaat edilmesi gerekmektedir.

  Acentelik levha kaydının yaptırılması zorunludur. 2023 yılı için Levha kayıt ücreti 63.000 TL’dir

  Levha kaydı yaptırdıktan sonra hangi sigorta şirketlerinin acentesi olunmak isteniyorsa o şirketlere müracaat edilmesi gerekmektedir.

  Sigorta şirketleri, sigorta acentesi açmak isteyen kişilerde bazı özellikler aramaktadır. Bunlardan bazıları; portföy, portföy dağılımları gibi kriterler olarak gözlemlenmektedir.

  Sigorta Acentesi Açmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

  Sigorta acentesi açmak isteyenler, gerçek veya tüzel kişi olarak (Limited Şirket veya Anonim Şirket) iki farklı grupta değerlendirilmektedir. Bu iki grup içinde sigorta acentesi açmak için gerekli belgeler;

  Tüzel Kişi Sigorta Acentelerinde istenilen belgeler;

  1. Ticaret Sicil Gazetesi
  2. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  3. Şirket ana sözleşmesi
  4. Oda Kayıt sureti
  5. Vergi Levhası Sureti
  6. Sermaye Beyanı
  7. Mesleki Sorumluluk Sigortası
  8. İletişim ve Adres Bilgileri
  9. Statik Ip Belgesi ile Acentelik adına kayıtlı en az iki fatura

  Tüzel Kişi Sigorta Acente Müdürleri için istenilen belgeler;

  1. İkametgâh Belgesi
  2. Nüfus Kayıt Örneği
  3. Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi
  4. En son Mezun olunan okul diploma sureti
  5. İki adet Fotoğraf
  6. Ortak değilse SGK kaydı
  7. İletişim bilgileri
  8. Mesleki deneyimi gösterir çalışma belgesi
  9. Müdür olarak atandığına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi sureti

  Tüzel Kişi Sigorta Acente Teknik Personeli için istenilen belgeler;

  1. İkametgâh Belgesi
  2. Nüfus Kayıt Örneği
  3. Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi
  4. En son Mezun olunan okul diploma sureti
  5. İki adet Fotoğraf
  6. Ortak değilse SGK kaydı
  7. İletişim bilgileri
  8. Mesleki deneyimi gösterir çalışma belgesi

  Gerçek Kişi Sigorta Acenteleri için istenilen belgeler;

  1. İkametgâh Belgesi
  2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  3. Nüfus Kayıt Örneği
  4. Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi
  5. İki adet Fotoğraf
  6. Diploma Sureti
  7. Ticaret Sicil Gazetesi
  8. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  9. Oda Kayıt Sureti
  10. Mal Varlığı Beyanı
  11. Mesleki Sorumluluk poliçesi
  12. Telefon, Faks, E- posta vb. iletişim bilgileri
  13. Mesleki Deneyim gösterir belge
  14. Statik Ip belgesi acente adına kayıtlı en az iki fatura

  Gerçek Kişi Sigorta Acenteleri Teknik Personel için istenilen belgeler;

  1. İkametgâh
  2. Nüfus kayıt örneği
  3. Arşiv kayıtlı adli sicil sureti
  4. Diploma sureti
  5. İki adet fotoğraf
  6. SGK kaydı
  7. Mesleki deneyimi gösterir çalışma belgesi

  Sigorta Şubeliği ve Sigorta Acenteliği Arasındaki Farklar Nelerdir?

  1. Acente açarsanız, 6 ay içerisinde en az bir sigorta şirketinden acentelik almanız gerekmektedir. Aksi durumda sigortacılık levhasında kaydınız dondurulacaktır. ÖzserNeo şubesi olarak faaliyete başlandığı takdirde 35’den fazla sigorta şirketi seçeneğine sahip olursunuz. Şube açarken bu avantaj da müşterilerinize farklı şirketlerden çok daha fazla teklif verebilmenize olanak sağlayacaktır.
  1. Sigorta acenteliğinde, portföy büyüklüğünüzün yeterli olmaması durumunda çok sayıda sigorta şirketinden acentelik alma imkanı bulunmamaktadır. Bundan dolayı acenteliğiniz olmayan şirketlerin ürünü için teklif sunamayacağınızdan dolayı rekabet imkanınız yok denecek kadar azdır. Şubeli çalışan brokerlerin güçlü portföy yapısı, yeterli teknik personeli ve teknolojik donanımı olması sebebi ile çok sayıda sigorta şirketi ile çalışabilmektedir. Aynı ekranda çok sayıda şirketten hızlıca teklif oluşturabilmektedir. Sigorta şirketleriyle merkez ekibinin sürekli temas halinde olması ve yüzbinlerce poliçe işlemi yapılıyor olmasından dolayı ihtiyaç anında sigorta şirketleriyle doğrudan iletişim kurulabilmektedir
  1. Sigorta acentesi açmanız durumunda acentesi olduğunuz şirketin o işe teminat vermek istememesi durumunda kârlı olabilecek bazı işleri kaçırabilirsiniz. Sigorta şubeliğinde ise müşterilerinize birden fazla seçenek sunabileceğiniz için bu oran düşecektir.
  1. Köklü bir sigorta brokerinin şubesi olursanız size 7/24 destek verileceği için müşterilerinizin ihtiyaçlarını merkez ofis üzerinden sigorta şirketleriyle daha hızlı ve kolay iletişim kurarak sonuçlandırabilirsiniz.
  1. Acentelik alınacak her sigorta şirketine, şirketin talep ettiği tutarda teminat verilme zorunluluğu vardır.
  1. Acentelikte yasal yükümlülüklerin tamamı (vergi beyanı ve ödeme, yasal defterlerin tutulması, SGK bildirimlerinin verilmesi, bordroların yapılması, v.b.) acenteler tarafından yapılmak zorundadır ve ciddi maliyetleri vardır. Şube olunması durumunda tüm bu yükümlülükler merkez ofis tarafından yerine getirileceği için bu operasyonlar ve maliyetler için şubenin doğrudan bir ilişkisi olmayacaktır.

   Sigorta Şubelik Başvurusu Yaparken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

  Sigorta şubelik başvurusu yaparken bazı detaylara dikkat etmelisiniz. Bu detaylar, sizin doğru dağıtım kanalının şubesi olmanızı ve yüksek kazanç elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda aşağıda yer alan maddeleri göz önünde bulundurarak işlemlerinizi daha kolay gerçekleştirebilirsiniz.

  1. Sigorta şubeliğini yapacağınız acentede veya brokerde bulunan sigorta şirketi sayısı.
  2. Şubesi olacağınız şirketteki, şubeye destek veren personel sayısı departmanlar ve tecrübeleri.
  3. Şubelerin yaptığı işlerden elde edeceği gelir dağılımı.
  4. Sigorta brokerinin, hızlı bir çalışma için sunacağı teknolojik altyapı. (Yazılım Programı)
  5. Sigorta brokerinin marka değeri, bilinirliği, yaygın dağıtım kanalları, deneyimi ve size sağlayacağı diğer destekler.

  Sigorta Şubesi Açmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

  Sigorta şubesi açmak istiyorum diyorsanız ve aklınıza takılan sorular için cevap arıyorsanız, yukarıda yer alan online başvuru formumuzu doldurabilir ya da 0850 241 00 53 numaralı hattımızdan bizi arayabilirsiniz.

  Neden ÖzserNEO’nun Şubesi Olmalısınız?

  Kalite standartlarından ödün vermeyen, inovatif projelerle her zaman “En İyi Hizmet” ilkesini benimseyen ÖzserNEO; yarım asırlık tecrübesi, 35’in üzerinde çalıştığı sigorta şirketi,400’ün üzerinde çalışanı, 190’ın üzerinde şube ağı ve 400’den fazla ürün çeşitliliği ile müşterilerine hizmet vermektedir.

  1. Sektörde yarım asırlık deneyime sahip bir broker sigorta şubesi olmak size birçok avantaj sağlayacaktır.
  2. Türkiye’nin en büyük sigorta şirketlerinden teklif alma şansını yakalayarak, müşterilerinize birden fazla alternatif sunabilirsiniz.
  3. Güçlü teknik altyapısı sayesinde aynı ekran üzerinden tüm teklifleri 7/24 alır ve zamandan tasarruf edersiniz.
  4. Her biri kendi branşında uzman profesyonel ekip ile çalışma şansını yakalarsınız.
  5. 400’den fazla ürün çeşitliliğine sahip olduğu için müşterilerinize sadece belli branşlarda değil her branşta hizmet verebilirsiniz.

  Özser Neo Sigorta’nın Acentesi Olduğu Sigorta Şirketleri Nelerdir?

  ÖzserNEO Sigorta ve Reasürans Brokerliği Kimdir?

  ÖzserNEO’nun temelleri 1981 yılında şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Necmi Üze tarafından atıldı.

  1981’den 2007 yılına kadar Üzmez Sigorta adıyla tekli acentecilik ile sektördeki faaliyetlerini sürdürdü. 2007 yılında sigortacılık alanında dağıtım kanallarının yapılanması ve pazarda yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye’nin önemli sigorta şirketlerinden acentelikler alınarak Özser Grup Sigorta Aracılık Ltd. Şti. kuruldu.

  2017 yılında ise sigorta ve reasürans brokerliği ruhsatı alınarak grup şirketlerine Özser Neo Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. katıldı. Sigortacılık sektöründe öncü olma vizyonuyla hareket eden ÖzserNEO, 2022 yılında 1.000.000 adetten fazla poliçe üretmiştir.

  Yurt dışında satılan poliçe örneklerinin Türkiye’ye uyarlanması ve bu poliçeler için trete temin edilmektedir. Bu tür poliçeler için sigorta şirketleriyle sağladığı iş birlikleriyle dağıtım kanalları arasında Türkiye’nin sigortacılıkta önde gelen lider şirketlerinden biri olmayı başardı. ÖzserNEO, yarım asırlık tecrübesi, müşterilerine ve şubelerine kesintisiz hizmet vermektedir.

  Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: