Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

Sorumluluk Sigortası ile Hangi Zararlardan Korunabilirsiniz?

28.09.2023
376
<a></a><strong>Sorumluluk Sigortası ile Hangi Zararlardan Korunabilirsiniz?</strong>

Sorumluluk sigortası, birisinin şirketinize karşı bir dava açması veya bir iddiada bulunması durumunda sizi veya işinizi korumaya yardımcı olacak teminat türlerini tanımlayan geniş bir terimdir.

Sorumluluk Sigortası Nedir ve Kapsama Alanları Nelerdir?

İşletmenizi sorumluluk taleplerinden korumaya yardımcı olmak için alabileceğiniz farklı türde sigorta teminatları vardır. Ortak ticari sorumluluk sigortası teminatları şunları içerir:

 • İşletmenizin bir başkasına veya onun eşyalarına bedensel yaralanma veya mal hasarına neden olduğu iddialarını karşılamaya yardımcı olan genel sorumluluk sigortası.
 • Mesleki sorumluluk sigortası, bir müşteri, profesyonel hizmetlerinizden kaynaklanan hatalar veya eksiklikler için işletmenize dava açarsa, yasal maliyetlerinizi ve kararlarınızı karşılamaya yardımcı olmanızı sağlar. Bu teminat aynı zamanda hata ve noksanlık sigortası olarak da bilinir.
 • Siber riskler sigortası, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin işletmenizden çalınması durumunda bir ihlale yanıt vermenize yardımcı olur. Bazı sigortacılar bu kapsama siber sorumluluk sigortası da diyebilir.
 • Şemsiye sigortası, limitlerinizi aşan maliyetleri karşılamaya yardımcı olur ve sorumluluk poliçelerinin limitlerini artırır.
 • Ticari araç sigortası, iş için araç kullanıyorsanız, sizi ve çalışanlarınızı yolda korumaya yardımcı olur. Bir kazaya neden olmanız durumunda başka birinin maddi hasarını ve yaralanmasını karşılamaya yardımcı olabilir.

Kişisel sorumluluk sigortası için alabileceğiniz sigorta çeşitleri ise aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel sorumluluk sigortası, mülkünüzdeyken birinin yaralanması durumunda sizi korumaya yardımcı olur. Başka bir kişinin mülküne zarar vermekten sorumluysanız da size yardımcı olabilir. Bu teminat, ev sahibi veya kiracı sigorta poliçelerinizin bir parçasıdır.
 • Bedensel yaralanma sorumluluk sigortası ve kasko, sebep olduğunuz bir araba kazasından kaynaklanan tıbbi faturaların ödenmesine yardımcı olur.
 • Maddi hasar sorumluluk sigortası, sebep olduğunuz veya sorumlu olduğunuz bir kazadan kaynaklanan hasarların onarımını sağlayan sigorta türüdür.
 • Şemsiye sigortası, ev sahiplerinizi ve oto mali mesuliyet sigortası limitlerinizi uzatmanızı sağlar.

Sorumluluk Sigortasına Kimler İhtiyaç Duyar?

Her işletme farklıdır, bu nedenle ihtiyaçlarınızı karşıladığınızdan emin olmanız gerekir. Genel sorumluluk sigortası kullanan işletmelere örnekler aşağıdaki gibidir:

 • Esnaf müteahhitler
 • Küçük işletme sahipleri
 • Peyzaj şirketleri
 • BT yüklenicileri
 • Emlakçılar
 • Danışmanlık
 • Pazarlama
 • Temizlik hizmetleri

Sorumluluk Sigortası Nasıl İşler?

Bir sorumluluk sigortası poliçesi, sizi veya bir işletmeyi kapsayan kayıplardan korumaya yardımcı olarak çalışır. Bu politikalar şu durumlarda çalışır:

 • Poliçe süreniz boyunca bir kayıp meydana gelirse,
 • Sigorta şirketinize bir talepte bulunursanız,
 • Kapsanan bir kayıp sebebiniz varsa.

Nasıl çalıştıklarını anladığınızdan emin olmak için sorumluluk sigortası poliçelerinizin her birini kontrol etmek iyi bir fikirdir. Politikaların kapsamadığı kayıp türlerini açıklayan istisnaları olabilir.

Sorumluluk Sigortası Asgarileri ve Gereksinimleri

Araba sigortası poliçeleri için asgari sorumluluk sigortası gereksinimleri olabilir. Araba sigortası yasaları değişiklik gösterir, ancak muhtemelen aşağıdakiler için minimum sigorta kapsamına sahip olmanız gerekir:

 • Bedensel yaralanma sorumluluğu
 • Maddi hasar sorumluluğu

Diğer sorumluluk sigortası türleri için, çeşitli faktörler kapsama ihtiyaçlarınızı etkileyebilir. Bunlar;

 • Talep geçmişiniz,
 • Konumunuz,
 • Sahip olduğunuz iş türü,
 • İş hayatındaki yılları kapsayabilir.

Kanunları ve geçerlilikleri daha iyi anlamak için bir sigorta acentesi veya uzmanlarıyla birlikte çalışabilirsiniz.

Sorumluluk Sigortası Kısıtlamaları ve İstisnaları

Sorumluluk sigortası, üçüncü şahısların maddi hasar veya bedensel yaralanma taleplerini karşılamaya yardımcı olur. Bu poliçeler poliçe sahibi için teminat sağlamaz. Örneğin, bedensel yaralanma sorumluluk sigortası, neden olduğunuz bir araba kazasında yaralanırsanız tıbbi faturalarınızı karşılamanıza yardımcı olmaz. Bu durumda, hatasızlık sigortası olarak da bilinen kişisel yaralanma korumasına ihtiyacınız olacaktır.

Maddi hasar sorumluluk sigortası, bir kusurlu kazada hasar görmüşse, arabanızı tamir etmek için ödeme yapmanıza yardımcı olmaz. Çarpışma kapsamı, bu tür bir iddiada size yardımcı olabilir.

Genel sorumluluk sigortası, çalışanları işlerinden zarar görürse bir işletme sahibine yardımcı olmaz. Ayrıca, sahip oldukları ticari mülkün hasar görmesi durumunda onarım maliyetlerini karşılamaya yardımcı olmaz. Bunun yerine, sırasıyla işçi tazminat sigortasına ve ticari mülkiyet sigortasına ihtiyaçları olacaktır.

Diğer birçok sigorta türü gibi, sorumluluk poliçeleriniz de kasıtlı eylemleri veya cezai eylemleri kapsamaz. Sigorta poliçenizi düzenli olarak gözden geçirmeniz önemlidir. Politikanızın istisnalarını ve sınırlamalarını anladığınızdan emin olmak isteyebilirsiniz.

Sorumluluk Sigortaları Hakkında Sık Sorulan Sorular

1.       Genel sorumluluk sigortası kanunen gerekli midir?

Kanunen genel sorumluluk sigortası satın almanız gerekmez. Bununla birlikte, iş yaptığınız kişilerin birçoğunun sözleşmelerde yazılı genel sorumluluk sigortası gereksinimleri olacaktır. Bu, ticari bir kiralama veya müşteri sözleşmesi imzalamak istiyorsanız bir politikaya ihtiyacınız olabileceği anlamına gelir. Belirli mesleki lisanslara başvurmak için genel sorumluluk kapsamının kanıtı da gereklidir.

2.       Genel sorumluluk sigortası neleri kapsar?

Genel sorumluluk sigortası, şirketiniz dışındaki kişilerle etkileşimlerden kaynaklanan yaygın riskleri kapsar. Bu, müşterinizin işletmenizde ıslak zeminde kayması gibi müşteri mal hasarına ve yaralanmalara karşı korumayı içerir. Ayrıca iftira, telif hakkı ihlali ve diğer reklam yaralanmalarını da kapsar.

3.       Ne kadarlık genel sorumluluk sigortasına ihtiyacım var?

İhtiyacınız olan genel sorumluluk sigortası miktarı, işletmenizin türü ve büyüklüğü, çalışan sayısı ve genellikle birlikte çalıştığınız müşterilerin türü gibi faktörlere bağlıdır. Bununla birlikte, birçok küçük işletme, standart tutarda belirlenen genel sorumluluk politikasını tercih etmektedir.

4.       Genel sorumluluk sigortası sosyal medya risklerine karşı nasıl bir koruma sağlar?

Genel sorumluluk politikanız, reklam yaralanma kapsamı olarak bilinenleri içerir. Hakaret, iftira ve mahremiyetin ihlali ile telif hakkı veya marka ihlali ile ilgili davalar için koruma sağlar. Bu, sosyal medyada bir rakip hakkında olumsuz bir şey yazdığınız için dava açarsanız, sigortalısınız demektir. Artan riskleri nedeniyle medya ve reklamcılık alanındaki işletmelerin bu korumayı elde etmek için mesleki sorumluluk sigortası satın almaları gerekmektedir.

5.       Yönetici Sorumluluk Sigortası nedir?

Direktörler ve Memurlar Sigortası, bir şirketteki yönetici ve memurların, pozisyonları dahilinde işlendiği iddia edilen veya fiili haksız fiiller nedeniyle dava açılması durumunda yasal yükümlülükleri ve varlıkları kapsar. İhmal, yanlış beyan veya görev ihlali hatalarının tümü D&O politikaları kapsamında ele alınabilir.

6.       Zorunlu Hekimlik Sigortası neleri kapsar?

Sağlık mesuliyet sigortasında sigortacının yükümlülükleri, sigorta teminatı vermek, tehlike durumunda prim ödemek, sigortalının ticari sırlarını korumak ve sigortalının sözleşme detaylarını bildirmektir. Sigortalının yükümlülüğü, düzenli olarak prim ödemek, bildirim yükümlülüğü olarak sigortacıya doğru bilgi vermek, risk durumundaki değişiklikleri ve risklerin oluşumunu sigortacıya bildirmektir. Öte yandan, sigortalı da tazminat/tahkim/tahkim sözleşmelerinden kaçınmak için zarardan kaçınmak veya zararı hafifletmek, hasar olaylarının aydınlatılmasına katkıda bulunmak ve gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Kısacası zorunlu tıbbi sorumluluk sigortası, doktorların mesleki faaliyetlerini sigorta teminatının sağladığı güvenle daha iyi yapabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sayede sağlık hizmetleri topluma daha etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmektedir.

7.       Ferdi Kaza Sigortası neleri kapsar?

Bu sigorta kapsamında, sigorta sözleşmesinin öngördüğü koşullarda, sigortalının, sigorta süresi içinde karşılaştığı ani ve beklenmedik bir olay sonucunda vefat etmesi veya kasıtsız olarak yaralanması halinde, sigortalı teminat altına alınır. Ölüm sigortası ve artık maluliyet sigortasına ek olarak, sağlık harcamaları sigortası ve günlük ödenek sigortası da dahildir.

8.       Mesleki Sorumluluk Sigortası hangi meslekleri kapsar?

Hekimler için Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, Mali Müşavirler ve Muhasebeciler için Sorumluluk Sigortası ve mimarlık, avukatlık gibi mesleklerin ortaya çıkabilecek riskleri için sigorta yapılabilmektedir.

İşinizi koruma altına almak ve güvenli bir şekilde sürdürmek istiyorsanız ÖzserNeo’dan sorumluluk sigortası tekliflerini değerlendirebilir ve satın alabilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: