Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

Ürün Sorumluluk Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

21.09.2023
532
<a></a>Ürün Sorumluluk Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Bu sigorta, sigortalı olan kişiyi, kişinin aile fertlerini ve çalışanlarını bazı ihmaller sonucu ortaya çıkabilecek olan maddi veya fiziksel zararlara karşı güvenceye alan bir sigortadır. Ürün sorumluluk sigortası farklı birçok çeşidi olan bir sigorta türüdür. Bu sigorta çeşitlerinin kapsamları imzalanmış olan poliçelerin içerikleri doğrultusunda netleştirilir. Bu kapsamda sigortalı bir kişinin neden olduğu ve sorumluluğunun da bulunduğu olumsuz durumlar dikkate alınır. Bu durumlar kapsamında tazminat hakkı ortaya çıkan kişilerin karşılaşmış oldukları zararlar, imzalanmış olan poliçelerin içerikleri doğrultusunda ödenir.

Sorumluluk Sigortası Nedir?

Sorumluluk sigortası birçok farklı kapsamı bulunmaktadır. İş yerlerinde meydana gelebilecek olan kazalar, mesleki koşulların ortaya çıkardığı sorumluluklardan doğan kazalar da bu sigorta kapsamına dahildir. Aynı zamanda ticari ürünlerin görebilecekleri muhtemel hasarlar da bu sigorta türünün içine dahil edilir. Temel olarak bu sorumluluk sigortaları iki ayrı ana grupta incelenmektedir. Bu gruplar, kişisel sorumluluk sigortaları ve işyeri sorumluluk sigortalarıdır.

İlk grup olan kişisel sorumluluk sigortaları genel olarak bireysel olarak yapılır. Bu sebeple de bu grup, şahsi sorumluluk alanlarını kapsar. Örneğin yaşam alanında yapılan hatalı bir dekorasyonun, komşulara hasar ve zarar vermesi, evde çalışmakta olan görevlilerin yanlışlıkla fiziksel bir hasar almaları veya bu görevlilerin misafirleri yanlışlıkla olacak şekilde yaralaması gibi hallerde, kişisel sorumluluk sigortaları devreye girer.

Sorumluluk sigortasının incelendiği diğer bir ana grup ise işyeri sorumluluk sigortasıdır. Bu sigortada işyerinde meydana gelebilecek ihmal ve tedbirsizliklerin neticesinde meydana gelen kazalar için geçerlidir. Aynı zamanda işyerinde ihmal kaynaklı oluşabilecek olumsuz durumlar sonucunda ortaya çıkacak maddi zararları da karşılamayı taahhüt eder. Bu sorumluluk sigortaları temel olarak iş yerleri için yapılır. Aynı şekilde bunların da türleri vardır. Bunlar işveren hukuki sorumluluk sigortası, ürün sorumluluk sigortası, mesleki sorumluluk sigortası ve üçüncü şahıs hukuki sorumluluk sigortasıdır. Bunlardan ilki olan işveren hukuki sorumluluk sigortası çalışanlar ile ilgilidir. İşverenlerin çalışanlarından dolayı sorumluluğudur. İş yerlerinde meydana gelmesi muhtemel kazalarda zarar gören çalışanlara karşı işverenlere çıkacak olan hukuki masrafların karşılanması amaçlanır.

Bir diğer tür olan ürün sorumluluk sigortası ise işyerlerinde ürünler ile alakalıdır. Sigortalı kişiye ait olan ve iş yerlerinde yer alan ürünlerin kullanımı burada esastır. Bu ürünlerin kullanımlarında üçüncü kişilere zarar verilmesi durumunda ortaya çıkması muhtemel masraflar güvence altına alınır. Diğer bir tür ise mesleki sorumluluk sigortalarıdır. Burada meslek erbapları ve hangi mesleği icra ettikleri önemlidir.

Avukat, mühendis, mali müşavir, mimar, doktor, iş güvenlik uzmanı gibi meslekleri icra eden kimselerin mesleki anlamdaki hataları veya ihmalleri nedeniyle oluşması muhtemel üçüncü şahıs tazminatları karşılanır. Son tür ise üçüncü şahıs hukuki sorumluluk sigortasıdır. Burada da sigortalının, işyerinde vermesi muhtemel zararlar söz konusudur. Bu sigorta türünde tazminat hakları için Sigortalı kişinin iş yerleri içerisinde ihmal veya sorumsuz davranması gerekmektedir. Bu sebeplerle bedensel veya maddi açıdan verilen zararların doğuracağı hukuki prosedürlerin güvence altına alınması amaçlanır.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün sorumluluk sigortası genel olarak üretilen veya satılan ürünlerin hatalarından kaynaklı olarak meydana gelen maddi ve fiziksel zararları kapsar. Bu zararlardan dolayı şirketlere yönelik olarak kullanıcıların veya üçüncü kişilerin ileri sürebileceği maddi ve fiziksel tazminat talepleri karşılanır. Üreticiler ve aynı şekilde başka ülkelerden mal taşıyan distribütörler de bu sigorta ile ürünler üzerindeki sorumluluklarını ve güvence altına alırlar.

Bazı ürün kusurları diğerlerine kıyasla daha çok rastlanır kusurlardır. Bunlar yanlış tasarım, ürün geliştirme hataları, kalite kontrol hataları, kullanma talimatı yetersizlikleri, üretim hataları, yanlış veya eksik yapılan imalat, etiket hataları, tahrifat, dağıtım kusurları ve ambalajlanma sürecindeki kaza sebepli bozulmalarıdır. Aynı zamanda ürün geri çağırma teminatı da bu poliçe kapsamındadır. Ürün geri çağırma ürünleri piyasadan geri toplama anlamına gelir. Ürünlerin piyasadan geri toplanma masrafları da eğer ürünler ayıplı ise bu poliçe içerisinde değerlendirilir.

Ürün Sorumluluk Sigortasının Faydaları

Ürün sorumluluk sigortası ile üreticilerin sorumlu oldukları hemen hemen her durum garanti altına alınır. Bu durumlarda zararı yaşayan tüketiciler, kullanıcılar veya üçüncü şahıslar karşısında üreticilik yapan kişiler yüksek bedelli tazminatlar ödemek zorunda kalmazlar. Tüketiciler, kullanıcılar ve üçüncü taraf kişiler de yanlış ve hatalı üretim gerekçesi ile karşı karşıya kaldıkları zararları alabilirler. Ancak tüketiciler bunları tazmin edebilmek için üretici firmalar ile iletişim kurmak zorunda kalmazlar. Ürün sorumluluk sigortaları kapsamında tüketiciler bu zararlarını kolayca tazmin edebilir.

Ürün Sorumluluk Sigortasının Önemi

Günümüz dünyasında özellikle de son zamanlarda tüketici bilinci oldukça fazla artmaya başlamıştır. Ürün standartları, örneğin TSE, CE gibi standart ve sertifikasyonlar çok önem kazanmıştır. Bu ürün standartları özellikle de yurt içi ve global ticarette çok fazla önem kazanarak ön plana çıkmaktadır.

Birçok üretici, üretilen ürünlerin hatalı ve yanlış üretimlerinden kaynaklı olarak çok zor durumlarda kalabilmektedir. Bu sebeple de üçüncü tarafların üründen dolayı uğradıkları zararlarda bu sigorta türü söz konusu olmakta ve devreye girmektedir. Burada otomobil örneği verilebilir. Bir otomobil hatalı olarak üretilebilir. Bu hatalı üretimden dolayı de otomobil kaza yaparak çeşitli zararlara sebebiyet verebilir.

Hatalı üretim sebebi ile kaza yapan otomobilin hem kullanıcıya hem de üçüncü taraflara vermesi muhtemel fiziksel ve maddi zararlar bu sigorta kapsamında karşılanır. Fakat burada üretici kapsamlı veya üreticiye yönelik bir poliçe düzenlemesi yapılmamış olabilir. Böyle bir durumun olması durumunda ise ancak hukuk yolu ile zarar tazmin edilmeye çalışılır. Bu durumun yaşanması da üreticinin ticari itibarını çok kötü etkiler. Üreticinin ticari alanda sahip olduğu itibar açısından oldukça can sıkıcı bir durumdur. Bu sebeplerle hem distribütörlerin hem de üreticilerin ürün sorumluluk sigortalarına sahip olmaları kendileri açısından çok önemli bir durumdur.

Ürün sorumluluk sigortalarında genel olarak üreticiler ürün kusurundan kaynaklı olarak ortaya çıkan hemen hemen her şekildeki maddi, fiziksel ve bedeni kusurlardan sorumludur.  Sorumluluk reddi yapamaz. Bu zararlardan sorumlu olduğu için de mutlaka bu anlamda bir sigorta poliçesine ihtiyaç duymaktadır.

Bu kapsamdaki sigorta poliçeleri üreticinin itibarı saygınlığı açısından da çok önemli bir durumdur. Bu poliçelerin sağlanması tüketiciler açısından da üreticilere güven sağlar. Çünkü üreticiler bu sigortalar olduğu takdirde, karşılaşabilecekleri herhangi bir olumsuz durumdan kolayca çıkabilmektedir. Haklarını kanun önünde ve mahkemelerde aramalarına gerek kalmaz. Olası her türlü zararın tazmini sigorta sayesinde, üreticiler ve distribütörler ile iletişim kurulmasına gerek kalmadan kolayca sağlanır. Bu sebeple de tüketiciler, tercih yaparken mutlaka bu sigorta türüne sahip üreticileri ve bu sigorta türüne sahip üreticilerin mallarını tercih etmektedir. Bunlar da üretici saygınlığı açısından bir artı değerdir. Aynı zamanda bu sigorta türü ile üreticilerin uğrayacakları zararlar da minimuma indirilir. Üreticilerin herhangi bir hatadan kaynaklı zararları onlara çok büyük maliyetlere sebep olmayacaktır.

Sorumluluk sigortası hakkında ayrıntılı bilgiye ÖzserNeo’dan ulaşabilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: