Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

Arıcılık Sigortası Nedir?

08.01.2023
1.106
Arıcılık Sigortası Nedir?

Günümüzde balarısı kolonilerinin beslenmesi ve bakılmasıyla arı ürünleri elde edilerek kazanç sağlanan bir meslek olan arıcılık son derece önemli ve dikkatli olunması gereken, hassas bir iştir. Geçimini arıcılıktan kazananlar için oldukça önemli olan arıcılık sigortası sayesinde arıcılar, herhangi bir olası olumsuz durum karşısında kaybettikleri ürünlerini ya da hayvanlarının telefini maddi olarak karşılayabilir. Bunun için arııclık sigortası hizmetlerinden faydalanmak mümkündür. Böylelikle arıcılık işinde size sunulan kapsamlı güvencelerden yararlanabilir ve işinizi minimum riskte devam ettirebilirsiniz.

Arıcılık Sigortası Nedir?

En az otuz adet kovanı olup Türkiye Orman Bakanlığı, TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı arıcılar, risk incelemesi sonucunda arıcılık sigortası yaptırarak arıların belli bir oranını güvence altına alabilirler. Devlet destekli tarım sigortaları kapsamına giren arıcılık sigortası arı yetiştiricilerinin mevcut arılarını sigorta yaptırarak korumalarını sağlar.

Arıcılık Sigortası için Kabul Şartları Nelerdir?

Arıcılık sigortasından yararlanmak isteyen arı yetiştiricilerinin veya kısaca arıcıların ilk olarak, TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kaydolması gerekir. Bu sisteme kaydolan plakalı, modern ve içinde arı olan yani aktif kovanlar sigorta edilebilir. Ayrıca en az 30 adet kovan bulundurması gereklidir. Bu şartları sağlamayan kovan ve içindeki arı kolonisi teminat kapsamına alınmaz.

Devlet Destekli Arıcılık Sigortası Teminat Kapsamı

Arıcılık sigortası içinde arı olan bir diğer deyiş ile aktif kovanların;

 • Vahşi hayvan saldırısı
 • Deprem
 • Fırtına
 • Hortum
 • Heyelan
 • Yangın
 • Sel ve su baskını
 • Taşıt çarpması

gibi sebepler sonucu arıcılık sigortası yaptırmış arıcının doğrudan doğruya uğradığı zararlar Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamında yer alır.

Kovanların taşınması sırasında çarpma, devrilme, çarpışma, yanma gibi sebepler sonucunda doğrudan doğruya uğradığı zararı temin eder. Arıcılık sigortası kapsamında teminat altına alınan riskler poliçede daha detaylı olarak belirtilirken sigorta şirketinden şirketine küçük farklılıklar gösterebilir. Teminat kapsamındaki herhangi bir riskin meydana gelmesi durumunda sigortalı tarafından en geç yirmi dört saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile hasar ihbarı oluşturmanız son derece önemlidir.

Devlet Destekli Arıcılık Sigortasında Teminat Dışında Kalan Durumlar Nelerdir?

 • Hırsızlık ve değiştirme durumları gibi nedenlerle ispat edilemeyen kayıplar ve arıların kovanı terk etmesi
 • Zirai ilaçlama sonucu kovanların sönmesi
 • Bakım ve besleme yetersizliği, donma ve kışlatma kaynaklı sebepler doğrultusunda kovanların sönmesi
 • Arıların zarar gördüğü her türlü hastalık
 • Balın zarar görmesi
 • Grev, kargaşa, halk hareketleri, lokavt ve kötü niyetli hareketlerin neden olduğu hasarlar
 • Biyolojik ya da kimyasal kirlenme, bulaşma ve zehirlenmeler sebebiyle oluşacak zararlar
 • Kovan ve içindeki arı üzerinde yapılacak tasarruflar sonucu meydana gelen ölüm ya da itlaflar
 • Teminat kapsamındaki risklerin meydana gelmesine bağlı olarak ortaya çıkan dolaylı zararlar
 • Sigortalı kovanların sevkiyatında, kovanların nakliye aracına yüklenmesi, aktarılması ve boşaltılması sırasında gerçekleşebilecek zararlar
 • Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ya da etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlarca yapılan müdahalelerden meydana gelen zararlar
 • Her türlü savaş olayları, yabancı düşman hareketleri ve istila, iç savaş, savaş ilan edilmiş olsun ya da olmasın çarpışma, isyan, ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün zararlar
 • Herhangi bir nükleer yakıttan ya da nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden kaynaklanan hasarlar
 • Radyasyon ya da radyoaktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri tedbirlerin neden olduğu zarar ve kayıplar
 • Yağmacı arıların ya da arı kuşlarının saldırısı sebebiyle gerçekleşen koloni kayıpları
 • Hasar anında modern kovan niteliği taşımadığı tespit edilen eski tip kara kovanlarda

meydana gelen her türlü hasarlar ve koloni kayıpları, teminat kapsamı dışında yer alır.

Arıcılık Sigortası Yaptırmanın Avantajları Nelerdir?

 • İçinde arı olan aktif kovanların, toplam poliçe priminin yarısı devlet tarafından karşılanır.
 • Priminizin belli bir oranını peşin kalan kısmını da hasat ile ödeyebilmek imkanı yakalayabilirsiniz.
 • Hasar durumunda tazminatlar en kısa zamanda alınır.

Arıcılık Sigortasını bünyesinde bulunduran sigorta şirketleri ya da bankalar arıcılık sigortası yaptırmak isteyen arı yetiştiricilerine bazı indirimler uygularlar. Arıcılık sigortası yaptırırken yararlanabileceğiniz bazı indirimler aşağıdaki gibi listelenebilir:

 • Prim tutarının peşin ödenmesi halinde toplam prim tutarı üzerinden belli bir oranda indirim uygulanabilir.
 • Belirli şartları karşılamanız durumunda sizlere genç çiftçi indirimi uygulayabilirler. Sigorta yaptıran arı yetiştiricisinin yaşının otuz ve otuzun altında olması durumunda poliçe primi üzerinden yine belli bir yüzdelik nispetinde genç çiftçi indirimi uygulanabilir.
 • Sigorta yaptıran üreticinin kadın olması durumunda poliçe primi üzerinden belli bir oran nispetinde kadın çiftçi indirimi uygulanabilir.
 • Sigorta yaptıran üreticinin, %40 ve üzeri engelli olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 nispetinde “Engelli Çiftçi indirimi” uygulanır.
 • Yetiştirici Birlikleri kanalıyla toplu şekilde poliçe düzenlenmesi halinde belirli indirim oranları uygulanabilir.
 • Dijital Tarım Pazarına, kısaca DİTAP sistemine, kayıtlı arıcılara toplam poliçe primi üzerinden belli oranlarda indirim uygulanabilir. Ayrıca DİTAP üzerinden sözleşme yapmış olmaları halinde ilave prim indirimleri uygulanabilir.
 • Ancak unutulmaması gereken bir nokta toplam indirim tutarının poliçe priminin yüzde ellisini geçmeyeceğidir.

Arıcılık sigortası hakkında daha fazla bilgi almak için 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ve Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan Sigortası) Genel Şartlarını inceleyebilirsiniz.

Arıcılık sigortası yaptırmaya karar verdiyseniz ÖzserNeo’nun sunmuş olduğu teklif ve fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Böylelikle işinizi güvence altına alabilirsiniz. ÖzserNeo bünyesinde yer alan arıcılık sigortası teklifleri arıcıların işini kolaylaştırmak üzerine tasarlanmıştır. Dilerseniz hemen teklif alabilir ve teklifleri değerlendirebilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: