Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortaları Yürürlükte!

18.02.2019
2.011
Yazar: Merve ÖZTÜRK
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortaları Yürürlükte!

DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTALARI YÜRÜRLÜKTE !

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI

1 Ocak 2019 itibariyle Küçük ve Orta Ölçekli işletmelere (KOBİ) finansman yönünde destek sağlamak amacıyla Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortaları yürürlüğe girmiştir. Kobileri korumaya yönelik geliştirilen bir üründür.

Hali hazırda Türkiye pazarını % 98-99 bandında KOBİ’ler oluşturmasına rağmen , işletmelerin Ticari Alacak Sigortaları bulunmamakta olup , malî açıdan sigorta primlerine katlanılmamaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda Devlet Destekli Olarak ürün geliştirilmiş olup , işletmeler için riskini paylaşmasına sebebiyet vererek , rahat bir nefes alması hedeflenmiştir.

İlk aşamada sadece yurtiçi vadeli satışlar için teminat verilmekte olup , cirosu 25 milyon TL ‘ye kadar işletmeler için yapılacaktır. İlerleyen dönemlerde ürün geliştirilip , cirosu daha yüksek işletmeler için de destek sağlanacağı beklenmektedir. Böylelikle KOBİ’ler , alıcı başına maksimum 300 bin TL’ye kadar çıkan limitler dahilinde Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı düzenleyebileceklerdir.

Günümüz ve Türkiye Ekonomisinin içinde bulunduğu durumda firmaları zorlayan , Finansal açıdan kriz çıkmasına sebebiyet veren Alacak Tahsilatları en başta gelmektedir. Bugün Özellikle de 2018 yılının 3.çeyreğinden itibaren Alacakların temini işletmeler açısından çok sık karşılaşılan bir durumdur.           Her 4-5 işletmenin 1 ‘i Alacaklarını temin edememektedir. Bu da firmanın mali yapısındaki dengeyi bozmakta , iş birliği yaptığı firmaları da doğrudan etkilemektedir. Haliyle de zincirleme gelişen bir durum olmaktadır.

Tüm bu riskleri göğüslemesi düşünülen Alacak Sigortalarına kısaca değinecek olursak ;  Devlet Destekli Alacak Sigortası Nedir ? Neler teminat altına alınır ? Şartlar nedir ? gibi soruların yanıtları için detaylar aşağıdaki gibi özetlenmiştir.

Alacak Sigortası Nedir ?

Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan işletmelerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlara sunulur:

  1. a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması.
  2. b) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması.

Alacak sigortası sunulacak olan KOBİ’lere ilişkin kriterler tarife ve talimatla belirlenir. Sigorta kapsamında teminat sağlanacak alıcıların tespitine yönelik risk değerlendirmesi Merkez tarafından yapılır.   Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınacaktır.  Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir.

Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanır:

ticari alacak ozserneo

İşleyişine Dair Karara istinaden kurulan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına ilişkin tarife ve talimatları belirlemektir.

Peki , Kaç güne kadar vadeli satışlarımız Sigortaya konu olmaktadır ?

120 , 180 , 360 güne kadar yurtiçi vadeli satışlar için sigorta yapılabilmektedir.  

Prim hesabında ise , alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle, aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır:

tablo-devlet-destekli

Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilecektir ve teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre, yüzde 70 ile yüzde 90 arasında belirlenmesi karar alınmıştır.

Sigorta dönemi içinde meydana gelen zararlar, zararın 2 bin 500 liranın altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2 bin 500 lirayı aşması durumunda ise belirtilen teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenecek.

Bu tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarı sigorta şirketi tarafından tahsil edilecek olup , prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanacaktır. Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi mümkündür.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: