Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

Hekim Mali Sorumluluk Sigortası

27.02.2019
1.736
Yazar: Hilal AÇIL
Hekim Mali Sorumluluk Sigortası

Bir sorumluluk sigorta üstü olan hekim mali sorumluluk sigortası ilk olarak ülkemizde 30.07.2010  tarihinde yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmıştır. Zorunlu mali sorumluluk sigortası sağlık mensuplarının görevini yerine getirdiği sırada herhangi bir nedenle hastaya zarar vermesi durumunda oluşan zararının giderilmesi amacıyla güvence sağlamaktadır

Amacı insan sağlığını korumak ve tedavi etmek olan hekim mesleğini son derece karmaşık ve hassas olan insan bedeni üzerinde uygulamakta ve büyük risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Ancak hekimlik hata kabul etmeyen bir meslek grubudur. Hekimin yapacağı hatanın telafisi çoğu zaman mümkün olmadığı gibi doğurduğu sonuçlarda ağırdır. Hastanın en değerli varlığı olan sağlık ve vücut bütünlüğüne yönelik yapılan tıbbi müdahalelerde hata yapıldığını düşündüğünde veya bu nedenle zarar gördüğünde yasal yollara başvurmak en doğal hakkıdır. Bu sigorta ile hem kamuda hem özel hastanelerde görev alan tüm hekimlerin verdikleri sağlık hizmetinde hastalara karşı oluşan zararın karşılanması de meydana gelen hasar teminat altına alınmıştır.

Hekimin tıbbi müdahale sebebiyle mesleki sorumluluğundan dolayısıyla sigortalı tarafından bahsedebilmek için öncelikle kişinin hekim sıfatı söz konusu olmalıdır mesleki sorumluk sigortası tabipler diş Tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre yaptırılması zorunlu hale getirilmiştir

Hekim hastalıkları önlemek tedavi etmek veya hafifletmek için uyguladığı tedavi ve ameliyatlarında başarılı olabildiği gibi başarısız olabilmektedir hatta cerrahi müdahaleler sonucu hasta iyileşse bile bu ameliyatların ilk aşamasında hasta vücut bütünlüğünü kaybedebilmektedir. Uygulama hatalarının sebepleri hizmetlerin iyi düzenlenmemesi sağlık araçlarında bozukluk olması teşkilatının gereğince işlememesi olabileceği gibi hekimin kusurlu davranışları da olabilmektedir. Hekimin hatası olmasa bile her tıbbi uygulama sonucunda istenmeyen Durumlar söz konusu olabilmektedir.

Tıbbi hata sebep olan faktörler;

  • İnsan faktörü; yorgunluk ,yetersiz eğitim ,iletişim yetersizligi, güç, kontrol ,zamansızlık ,yanlış karar mantık atası tartışmacı kişilik
  • Kurumsal faktörler;  İş yeri yapısı, politikalar, idari / finansal yapı, konularda yetersizlik
  • Teknik faktörler; yetersiz otomasyon, yetersiz cihazlar, eksik cihazlar, karar verme , destek eksikliği

Bazı tıbbi hatalar uzman olsun veya olmasın tüm hekimlerin karşılaşabilecekleri türden durumlardır. Genel kimlik uygulamaları ve kuralları çerçevesinde yanlış enjeksiyon uygulamaları, yanlış ilaç seçimi, ilaçların hatalı doz ve sürede kullanımının önerilmesi, ilaçların yan etkisi gözetilmeden yapılan uygulamalar yapılan hatalardan bazılarıdır. Tıbbi uygulama hatası öngörülebilir engellenebilir istenilen izin verilen risk çevresinde olmayan bir durumdur. Ceza, tazminat , disiplin ve mali sorumluluk gerektirir.

Bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde ortaya çıkan olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması bulunmamaktadır. Ancak sigortacının sigorta süreleri içinde ileri sürülmek şartıyla hekimin önceki on yıllık dönem içindeki meslek etkinliklerinden kaynaklanan zararlarla ilgili tazminat talebini karşılayabilir. Sigortalının meslek etkinliğinin son vermesi halinde sadece son sigorta dönemi içindeki faaliyeti için iki yıl koruma vardır. Hekim mali sorumluk sigortalarında riziko tazminat talebinin ileri sürüldüğü anda yani sigorta süresi içinde gerçekleşir.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: