Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

Türkiye Sigorta Birliği Nedir?

22.09.2020
3.444
Türkiye Sigorta Birliği Nedir?

Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketler Birliği yani kısaca ‘’TSB’’nin ne olduğu sorusuna cevap vererek yazımıza başlayalım. TSB, sigortacılık mevzuatına göre Türkiye’de ki tüm sigorta ve reasürans şirketlerinin üye olduğu mesleki bir kuruluştur. Sigorta şirketlerinin tümü TSB’ye üye olmak zorundadır. Üyeler sadece şirketlerden oluşmaktadır, acente ve aracılar bu kuruma üye olamamaktadır. Kuruluş, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre ‘’tüzel kişiliği haiz kamu kurumu’’ olarak kurulmuş ve merkezi İstanbul’da yer almaktadır. Türkiye’nin başka hiçbir yerinde şubesi bulunmamaktadır.

Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketler Birliği’nin (TSB) Görevleri Nelerdir?

TSB’nin görevleri Sigortacılık Kanunu’nun 24. maddesi 7. fıkrasına göre aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır,

  1. Sigortacılık mesleğinin gelişmesini sağlamak,
  2. Üyelerin dayanışma içerisinde olmasını sağlamak ve sigortacılık mesleğinin gerektirdiği disiplin ile ekonomiye katkı sağlamak,
  3. Haksız rekabeti önlemek için gerekli kararları almak ve uygulamak,

Kanun dışında TSB kendi özelinde de bazı görevler belirlemiştir. Bu görevler ise aşağıda yer almaktadır,

  1. Kamu idaresine danışma ve görüş belirtme,
  2. Yurt dışında yer alan benzer kuruluşlar ile ilişkileri geliştirme,
  3. Eğitim faaliyetlerinde bulunma,

TSB’nin Tarihçesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nedir?

Türkiye’de TSB’nin gelişimine baktığımızda kökeni Osmanlı İmparatorluğu’na kadar dayanmaktadır. 1870’li yıllardan itibaren sigortacılığın başlamasıyla beraber şirketler kendi aralarında örgütlenme ihtiyacı hissetmiş ve ‘’Türkiye Sigortacılar Sendikası’’nı kurmuşlardır. 1916 yılında ise kuruluşun adını ‘’Türkiye’de Çalışan Sigorta Şirketleri Cemiyeti’’ olarak değiştirmişlerdir. Bu dönemde kuruluşun 81 üyesi bulunmaktadır.

1923 yılında Türkiye’nin kurulması ile beraber cemiyet feshedilmiş ve yerine ‘’Sigortacılık Kulübü’’ kurulmuştur. 1927’de kulübün adı ‘’Sigortacılar Cemiyeti Daire-i Merkeziyesi’’ olmuştur. 1959 yılına geldiğimizde ise Sigorta Şirketlerinin Murakabesi ile ilgili 7393 Sayılı Kanunu’nun çıkarılması ile birlikte unvan ‘’Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’’ olmuştur. 1975’te ise ana tüzüğün kabul edilmesi ile beraber ‘’Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’’ ismini almıştır. 1987 yılında çıkarılan kanun ile ‘’kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu’’ statüsünü almıştır.

TSB hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: