Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sorumluluk Sigortasının Önemi

04.02.2019
4.412
Yazar: Bircan Yıldırmış
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sorumluluk Sigortasının Önemi

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ  SORUMLULUK SİGORTASININ HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ;

Hayatımızın her günü ciddi kaza ve riskleri beraberinde taşımaktadır. Beklemediğimiz bir anda ve beklemediğimiz bir durumda kazalar olabilmekte insanlar sakat kalıp hayatlarını kaybedebilmektedir. 

Hayatımızı idam ettirebilmemiz için çalışmak zorunda olduğumuz için de, çalıştığımız ortamların güvenliği çok önem taşımaktadır.

Ülkemizde bir çok inşaat, maden ocakları ve diğer sanayi sektörlerinde çalışan insanlarımızı çok basit hatalardan kaybetmekteyiz.

Yapılan araştırmalara göre kazaların sadece %2 si önlenemez,%78 inin tehlikeli davranışlardan,% 20 si ise tehlikeli durumlardan yaşanmaktadır. Oysaki çok basit önlemlerle bu hataların önüne geçebiliriz.

İş yeri sahipleri ve mesleklerini yapan kişiler kendilerine göre her türlü riski düşünüp her türlü tedbirleri almaktadırlar, ancak insanın yaradılışında hata yapabilme potansiyeli olduğu için dikkatsizlikleri durumunda üçüncü kişilere ve çalışanlarına zarar verebilmektedir.

Haziran 2012 yılında son yürürlüğe giren  6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu” kamu ve özel sektörü ayrımı yapılmaksızın;

Kanuna göre her iş yerinde iş yerlerinin ilgili çalışmalara katılan, çalışmaları izleyen, tedbir alınmasını isteyen çalışan temsilcileri (iş güvenliği uzmanı)zorunluluğu getirilmiş böylece çalışanların iş yaşamını güvence altına almalarını sağlayacak bir uzmanlık alanı meydana gelmiştir.

Peki bu iş sağlığı ve iş güvenliğinin (İSG) amacı nedir?

  • Çalışanları korumak
  • Üretim güvenliğini sağlamak
  • İşletme güvenliğini sağlamak

Her iş yerinde tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi elemanı zorunluluğu da olmuştur.

Bu son kanunla basit hataların yapılmaması için çok ciddi yaptırımlar ve cezalar çıkarılarak böylece bu iş kazalarının önüne geçilebilmesi için büyük bir adım atılmıştır.

İşverenin ve çalışanın bilinçlenerek bu kanunun kendileri için yapıldığı bilincinin yaratılması durumunda bu idari cezalara hiç ihtiyaç kalmayacaktır.

Ancak toplum olarak bir ceza yemeden gereğini yapmayız. Bu cezaların olması birçok hatalı davranışların ortadan kalkmasına da vesile olmuştur.

Tamda bu durumda “sigorta bilinci “devreye girmektedir.

İs yeri sahipleri ve mesleğini yapan kişiler yaptıkları faaliyet ve hatalar yüzünden üçüncü kişilere ve çalışanlara maddi ve manevi zararlar verebilmektedirler.

Mesleklerini yapan ve iş yeri sahipleri kendilerini daha rahat ve güvence altında hissetmek için mesleki sorumluluk poliçesi yaptırmalıdırlar.

Bu sigortayı yaptırırken riskleri doğru tespit edip doğru risk analizi yapılması gerekmektedir.

Sigorta şirketi tarafından ödenecek tazminat tutarı poliçede belirtilen tutara göre ödeneceği için uzmanın veya iş yeri sahibinin  iş yerlerinin faaliyetlerinin riskinin iyi değerlendirilip buna göre bedellerin belirlenmesi, hasar anında sigortalıyı mağdur etmeyecektir.

Sigorta primleri “az tehlikeli”(C sınıfı),”tehlikeli”(B sınıfı),”çok tehlikeli ” (A sınıfı)olarak sınıflandırılarak primler bu sınıflandırmalara göre alınmaktadır.

  • iş güvenliği uzmanlarının gerektirdiği gibi görevlerini yapmamalarından doğan zararlar
  • iş güvenliği uzmanlarının gerektiği gibi özenle davranmamasından doğan zararlar
  • iş güvenliği uzmanlarının kusurlu davranışları yüzünden doğan hasarlar

 

Yukarıdaki sebeplerle kaynaklı hasarlar iş güvenliği uzmanlarının karşı karşıya kalacağı ödemek zorunda olacağı tazminat tutarlarını iş güvenliği ve iş sağlığı uzmanı mesleki sorumluluk sigortası ile güvence altına almış olacaktır.

Unutmayalım ki ;

“Kaderin önüne geçemeyiz ancak kazaların önüne geçebiliriz”

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: