Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

Yabancı Sağlık Sigortası ve Tedavi Kapsamları

20.05.2019
1.741
Yazar: Rümeysa GÜREL
Yabancı Sağlık Sigortası ve Tedavi Kapsamları

Yabancı Sağlık Sigortası ve Tedavi Kapsamları

Söz konusu Sigorta ürünü TC sınırları içerisinde yaşamını sürdürmek isteyen yabancı uyruklu vatandaşların ikametgâh izni alabilmesi için yapılması gereken zorunlu bir sigortadır.

Bu sigorta poliçe ve poliçe ekinde pasaport numarası, yabancı kimlik numarası ve ya vergi kimlik numarası belirtilen sigortalıların özel hayatlarında başına gelebilecek bir hastalık ve ya kaza sonucu oluşabilecek durumlar da ayakta ve yatarak uygulanacak olan tedavi masraflarını sağlık sigortası genel ve özel şartlarının hükümlülüklerine göre poliçede belirtilen teminatlar limitler dahilinde güvence altına almaktadır.

Teminatlar poliçenin başlangıç ve bitiş tarihini esas alarak anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamalarını karşılar. Özel sağlık sigortasına ilişkin genelge de belirtilen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

Teminatlar AYAKTA ve YATARAK TEDAVİ olarak iki ana unsurda incelenmektedir.

  1. Ayakta Tedavi;  Özel muayenede ya da sağlık kuruşlarında ayakta gerçekleştirilen tanıya özgü laboratuvar testleri, MR, Anjio Radyografik testleri, Küçük cerrahi müdahaleler vb uygulamalar da sigortalıya ait poliçe de belirtilen anlaşmalı ve anlaşmasız kurumlarda yıllık toplam 2000 TL ve %60 olarak karşılanmaktadır. İlaç masraflarında ise doktorun yazmış olduğu reçete ile vereceği ilaçlar için yapılacak ödemeler poliçe de belirtilen limit kadar yani %60 ı karşılanmaktadır.
  2. Yatarak Tedavi; Sigortalının hastahanede en az 24 saat ya da daha fazla kalması durumunda ameliyat, hastahane tedavi, hastahane oda refakatçi, yoğum bakım, radyoterapi, kemoterapi, diyaliz, anjiyografi gibi durumlar da poliçe de belirtilen limitler dahilinde karşılamaktadır. Ölüm sonrası morg masraflarının poliçe de belirtilen limit dahilinde karşılanmaktadır.

Anlaşmalı sağlık kurumlar da tedavi masraflarında poliçede belirtilen hastalıklar dahilinde yıllık limit sınırsızdır. Yoğun bakım ünitesi teminatı ise 90 gün ile sınırlıdır.

Anlaşmasız sağlık kurumlarında ise tedavi masrafları 20.000 TL limit ve %20 si sigortalı katılım payı uygulanır. Fakat kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz ilaçları yatarak tedavi sırasında kullanılan ilaçlar yıllık toplam 10.000 TL ile sınırlıdır.

Bekleme süresi; Sigortalının teminattan faydalanabilmesi için sigorta başlangıç tarihinden itibaren beklemesi gereken süreye denir. Bekleme süresi bu poliçelerde 12 ay olarak belirtilmiştir.

Bekleme süresine tabi olan hastalıklar;

Kanser, her türlü tümoral kitle, polip, lipom, nodül, ben (nevüs), kist ve benzeri kitle lezyonlarının alınması, bademcik (Tonsil) , geniz eti (Adenoid Vejetasyon), kulağa tüp takılması, sinüzit, kulak zarı cerrahisi, her türlü fıtık (kasık fıtığı, mide fıtığı vb.), hemoroid, perianal abse, sfinkterotomi, pilonidal sinüs (kıl dönmesi), fistül, fissür ameliyatları, kronik böbrek rahatsızlıkları ve diyaliz, prostat hipertrofisi, prostat hastalıkları, safra kesesi ve safra yolu hastalıkları, safra kesesi, safra yolu, üriner sistem ve böbreğin taşlı hastalıkları, ESWL, Venöz yetmezlik, varis, varikosel, hidrosel, myom, yumurtalık, meme ve rahim hastalıklarına yönelik tüm müdahale ve operasyonlar adhezyolizis, inkontinans, bartolin kisti ve absesi, endometriozis, sistosel, rektosel ve prolapsus uteri (rahim sarkması), omurga ve disk hastalıkları ve tüm cerrahi girişimleri  (bel fıtığı, boyun fıtığı vb. disk hernileri, faset denervasyon, sinir blokajı vb), diz eklemi, kas ve bağ hastalıkları (menisküs, kondromalazi, bağ rüptürleri vb.), tünel sendromları, higroma, trigger finger, eklem rahatsızlıkları (omuz, dirsek, ayak bileği eklemlerindeki bağ rahatsızlıkları vb.),  omuz cerrahisi (habitüel omuz çıkığı, rotator cuff yırtığı, impingement sendromu), katarakt, glokom ve tiroid hastalıkları, uyku apnesi nedeni ile yapılacak her türlü girişim, uvula elongasyonu, sarkık damak ve benzeri rahatsızlıklar, Multiple Skleroz ve SLE (Lupus), tüm romatolojik hastalıklar, kist hidatik, organ yetmezlikleri, organ nakilleri, divertiküllere bağlı rahatsızlık / hastalıklar, inflamatuar barsak hastalıkları, tüm kronik hastalıklar ( Karaciğer hastalıkları, karaciğer biyopsisi, pankreas, dalak hastalıkları, mide ve yemek borusu, hipertansiyon, kalp ve kalp damar hastalıkları, diabet, KOAH, astım, ince ve kalın barsak hastalıkları vb. ), Beyin ve beyin damarı hastalıkları, anevrizmalar, tanı ve tedaviye yönelik invaziv girişimler (anjio, ERCP vb), artroskopik, endoskopik ve laparoskopik girişimler, kemoterapi, radyoterapi ve kanser tedavisine yönelik diğer giderler.

Bekleme süresini doldurmayan sigortalıların bu rahatsızlıklarla ilgili ayakta ve yatarak tedavi masrafları karşılanmamaktadır. Bekleme süresinin doldurulması için poliçelerinin sona erdikten 30 güne kadar yenilemeleri gerekmektedir.  Ayrıca bu poliçelerde poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikâyet ve teşhisi konulmuş rahatsızlıklar kapsam dışıdır.

Yabancı sağlık poliçelerinde ömür boyu yenileme garantisi hakkı bulunmamaktadır.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: