fbpx
Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

Hayat Sigortası Nedir?

06.05.2019
2.610
Yazar: Selime BULUTER
Hayat Sigortası Nedir?

Hayat Sigortası Neye Yarar ?

Hayat Sigortası belli bir prim karşılığında poliçede belirtilen süre içerisinde sigortalının  kazaen ya da ecelen vefatı  durumunda  kanuni varislerini ve ailesini  güvence altına almaktadır.  Hayat sigortalarının temel teminatı vefattır. Buna ek olarak  ansızın gerçekleşen bir kazada  maluliyet durumunda da sigortalıya tazminat ödemektedir. Hayat Sigortaları sigortalının yaşlılığında kendisinin; ölümünde ise yakınlarının güvende olmasını sağlamaktadır.

Hayat Sigortalarında  güvence altına alınan riskler aşağıdaki gibidir.,

  • Ölüm – vefat
  • Kaza sonucu vefat teminatı
  • Kaza sonucu sürekli sakatlılık
  • Hastalık sonucu sürekli sakatlık
  • İşsizlik

Sigortalılar geleceğine yönelik  birikim elde etmek ailesini ve kendinin güvence altına alabilmek için  tasarruf yapabilmek için  birikimli hayat sigortası yaptırmaktadırlar. Birikimli hayata sigortası gelir amaçlı da yapılmak istenebilir. Gelir amaçlı olarak sigortalı poliçe süresinde sigortalının  hayatta kalması durumunda poliçe süresi dolduğunda birikimini aylık maaş şeklinde alabilir. Ama sermaye amaçlı olarak toplu birikim halinde de alabilir.

Vefata bağlı hayat sigortaları da mevcuttur. Sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğü; sigortalının vefatı durumunda doğmaktadır. Sigortalı sigorta süresinde maksimum 10 yıl olmak üzere bu süre içinde ölmesi ve maluliyeti durumunda Sigorta Şirketinin tazminat ödeme yükümlüğü gerçekleşmektedir.

Hem birikim amaçlı hem de sigortalının  sigorta süresi ölümü durumda  teminat veren hayat sigortaları da mevcuttur.  Sigortalının hayatta kalması durumda poliçesi süresi bittiğinde sigortalı tazminat almaya hak kazanmaktadır. Yani hem tasarruf amaçlı hem de sigortalının yakınlarını güvence altına alan bir sigortadır.

Aşağıda belirtilen durumlar hayat sigortalarında teminat kapsamı dışında yer alır:

  • Sigortalı, sigorta şirketini haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin yaşam kaybı yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, sigorta şirketi yalnız matematik karşılıkları (riyazi ihtiyat) ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez.
  • Sigortalı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az 3 yıldan beri devam eden ve yaşam kaybı ihtimaline karşı yapılan bir sözleşmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya intihara teşebbüs sonucu ölürse, sigorta şirketi sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür. Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüsü sonucu yaşam kaybı, akli melekelerindeki bir rahatsızlık sebebiyle 3 yıldan önce gerçekleşmiş ise sigorta şirketi sigorta bedelini ödemek zorundadır.
  • Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur.
  • Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak, sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla yaşamını kaybederse, yaşamını kaybettiği tarihteki riyazi ihtiyatlar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir.
  • Sigortalı, aksine bir sözleşme olmadığı sürece, AIDS, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj veya tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu yaşamını kaybederse, sigorta şirketi, yalnız matematik karşılıkları (riyazi ihtiyat) ödemekle yükümlüdür.

Hayat Sigortaları sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alır ve tasarruf ve birikim yapmanıza yardımcı olur.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: