Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

İşveren Sorumluluk Sigortası Nedir?

11.02.2024
219
İşveren Sorumluluk Sigortası Nedir?

İşveren sorumluluk sigortası, işçi tazminatı kapsamında olmayan işlerle ilgili bir yaralanma veya hastalık geçirmiş işçilerden gelen talepleri işleyen bir sigorta poliçesidir. Bir tür sorumluluk sigortasıdır ve şirketleri işyeri yaralanmaları, hastalıklar ve ölümlerle ilgili maliyetlere karşı koruma altına almak için işçi tazminatı ile bağlantılıdır. İşveren sorumluluk sigortası, işçilerin tazminat kapsamına girmeyen masraf ve taleplerine karşı şirketleri koruma altına alır. Ayrıca birçok kuruluş, yasal masraflar ve davaları karşılamaya yardımcı olduğu için işveren sigortası yapmayı tercih etmektedir ve işveren sorumluluk sigortası, çalışan başına, olay başına veya poliçe başına ödenen tutarları sınırlandırmaktadır.

İşveren Sorumluluk Sigortası Nasıl İşler?

İşçi tazminatı, bir çalışan yaralandığında, hastalandığında veya işlerinin bir sonucu olarak vefat ettiğinde çalışanlar veya hak sahiplerinin tıbbi harcamalarına belirli bir teminat sağlar. İşçinin tazminat ödeneklerine hak kazanabilmesi için işverene dava açmasına gerek yoktur. Ancak bir işçi, tazminatının zararlarını yeterince karşılamadığını düşünüyorsa işverenine durumlarından kaynaklanan cezai zararlar için dava açabilir. İşveren sorumluluk sigortasının devreye girdiği yer burasıdır. İşçi tazminat tüzüğü veya genel sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan giderlerle ilgilenmek üzere tasarlanan şirket veya işletme için mali kayıplara karşı ek koruma sağlar.

İşveren Sorumluluk Sigortası Neleri Kapsar?

İşveren sorumluluk sigortası kapsamı sigorta şirketlerine göre değişkenlik gösterebilir ancak belli başlı durumlar her sigorta şirketinin kapsadığı durumlardır.

Üçüncü taraf davaları: İşyeri olayına uzaktan karışan başka bir kuruluş tarafından açılan davalardır. Bu durum şu şekilde işler: Bir çalışan, işteki bir ekipman parçası tarafından yaralanırsa çalışan ekipman üreticisine dava açabilir, daha sonra ise işverene karşı dava açabilir.

Çift kapasiteli davalar: Bir çalışanın işverenine dava açtığı durumlardır.

Birçok şirket kuruluşu, mahkemede savunma masraflarını karşılamaya yardımcı olmak için işveren sorumluluk sigortasına sahip olmayı tercih etmektedir. Talepler, özellikle bir dava durumunda işverenler için karmaşık ve maliyetli hale gelebilir. Bir iddia meşru olabilir ya da olmayabilir, böyle durumlarda birçok işletme bu risk düzeyini kabul edemez ve buna karşı sigorta yaptırmak gibi önlemler alırlar. Sorumluluk kapsamı hem mahkeme tarafından verilen meblağlar hem de mahkeme dışı yerleşimlerde ulaşılan ödemeler için geçerlidir.

İşveren Sorumluluk Sigortası Neleri Kapsamaz?

İşveren sorumluluk sigortası, ayrımcılık, terör eylemleri, ayaklanma, dolandırıcılık, yasa dışı kar veya haksız fesih suçlaması gibi durumlardan kaynaklanan yasal masrafları kapsamaz. Bu durumları kapsayabilmesi için, bir işverenin istihdam uygulamaları sorumluluk sigortası adı verilen ayrı bir politika türüne sahip olması gerekir. Bir işveren, bir çalışanın işle ilgili yaralanmasını veya hastalığını kasıtlı olarak ağırlaştırırsa, işveren sorumluluk sigortası, işverenin çalışana karşı mali yükümlülüklerini kapsamaz. Çalışanın mahkemede kazanması durumunda, işveren miktarı ödemek zorunda kalır.

İstihdam Uygulamaları Sorumluluk Sigortası (EPLI) Nedir?

İşveren sorumluluk sigortasının, işverenleri ayrımcılık iddiası (cinsiyet, ırk, yaş veya engellilik gibi), haksız fesih, taciz, iftira ve terfi etmeme gibi istihdamla ilgili diğer konulara ilişkin çalışan iddialarına karşı kapsamadığını belirtmek önemlidir. İşverenin, bu tür bir teminat için istihdam uygulamaları sorumluluk sigortası (EPLI) adı verilen ayrı bir poliçe türü satın alması gerekmektedir.

İşveren Sorumluluk Sigortasının Yararları

  • 1. Yasalara uyumlu olmayı sağlar:

İşveren, işyeri tazminat fonuna katılarak ve işveren sorumluluk sigortasını yaptırarak güvenilirliğini gösterir. Bu, işverenin ve şirketin itibarını artırır, insanları kurallara ve yönergelere uyan bir işveren için çalışmaya teşvik eder ve yasalara uyarak çalıştığını gösterir.

  • 2. Çalışan güvenliği sağlar:

Bir işverenin çalışanlarının kendilerini ve refahını önemsediğini göstermesi önemlidir. İşçiler iş yerlerinde kendilerini mutlu ve güvende hissederlerse daha iyi ve verimli çalışırlar, bu onlara ek bir psikolojik fayda sağlar. İşveren sorumluluk sigortasına sahip olmak bir gereklilik olsa da, bu tür bir sigortayı yaptırmanız da onların önemsendiğine dair bir taahhüt göstergesidir.

  • 3. Kayıp ücretler veya tıbbi faturalar için teminat sağlar:

İşçinin tazminatı, bir olaydan kaynaklanan birçok masraf ve olay türünü kapsamaz. İşveren sorumluluk sigortası, işverenlerin, işçinin tazminat fonları aracılığıyla karşılanmayacak taleplerin neden olduğu aşırı ve ani mali suçlardan korunmasını sağlar.

Neden İşveren Sorumluluk Sigortası Yaptırılmalı?

İşveren sorumluluk sigortası bir işletme için çok önemli bir koruma olabilir. Çalışanı olan şirketler için, bu tür bir sigortayla ilgili faydalar önemlidir. Bu sigortayı satın almayan işletmeler ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. İşveren sigortasının yaptırılması için iki temel sebep vardır.

  • Yasal yükümlülükler:

İşveren sorumluluk sigortasını yaptırılmazsa sigortasız olunan her gün için belirli bir para cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya kalınabilir. Bu kuralların çok az istisnası vardır. Genel olarak, işveren sorumluluk sigortasına ihtiyaç duymayan firmalar, limited şirket olarak işlem yapılmadıkça sadece yakın aile üyelerini istihdam edenlerdir. İşveren sigortasına sahip olunduğunda ilgili sigortacıdan bir sertifika alınır. Bunun bir kopyası çalışanların kolayca görebileceği bir yerde görüntülenmelidir.

  • Finansal koruma:

İşveren sorumluluk sigortası poliçesi, işverenin sorumlu tutulabileceği bir çalışanın başına gelen bir kaza durumunda işletmenin finansal güvenliğini garanti etmeye yardımcı olacaktır. Bu sigorta, çalışmaları sırasında meydana gelen bu tür bir yaralanmadan kaynaklanan, şirkete karşı yapılan tazminat talebinin maliyetini karşılamak üzere tasarlanmıştır. İşveren sorumluluk sigortası, ileriye dönük bir sigortadır. Birçok meslek hastalığının zamanla ortaya çıkması sebebiyle, geçmiş bir çalışandan birkaç yıl sonra bir iddiayla karşı karşıya kalınabilir. Bu nedenle tüm sigorta kayıtlarının tutulduğundan emin olmak gerekir. Sigortasız bir işletmeye karşı yapılan bir iddia, finansal olarak yıkıcı olabilir. Tek bir talep bile bir işletmeyi kolayca iflas ettirebilir.

İşveren Sorumluluk Sigortası Ücreti Nedir?

Hiçbir işletme aynı değildir. Bu sebeple, işverenlerin sorumluluk sigortası için belirlenmiş bir fiyat yoktur. İşletme içerisinde kaç çalışan olduğu, ne tür bir iş yapıldığı ve sigorta alırken çalışan ücretlerinin nasıl ödendiği düşünülmesi gereken hususlardır.

İşveren Sorumluluk Sigortası Zorunlu Mudur?

İşveren sigortası zorunlu değildir ancak iş yerinde çalışan personel varsa yaptırılması gerekir. Çalışanlardan birine zarar gelirse ceza miktarını ödemek zorunludur. Bu da, sigortadan çok daha pahalıya mal olabilir. İşveren sigortasının yaptırılması hem işveren hem de çalışan için daha avantajlıdır.

İşveren sorumluluk sigortası ile ilgili tüm bilgileri ÖzserNeo’dan edinebilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: