Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

Kefalet Sigortası Nedir?

10.05.2019
2.722
Yazar: Özgecan AYGÜL
Kefalet Sigortası Nedir?

KEFALET SİGORTASI

Kefalet Sigortası; borçlu tarafın borcunu ödeyemediği durumlarda alacaklı tarafa kefalet senedi bedeli kadar kefil olmaktır.  Bankalarda alışık kullandığımız teminat mektubu gibi ürünlere alternatif oluşturmaktadır.

Kefalet Sigortasındaki avantajlar şu şekilde söylenebilir;

 • Üçüncü kişilerin zararlarını borçlu adına telafi eden mekanizmadır,
 • Sigorta şirketi, sigortalının kefili olur ve lehtara borcunu ödemediğinde lahtarın zararlarını tazmin eder,
 • Banka finans limitiniz tümüyle açık kalmış olur,
 • Çok daha kısa sürede dönüş almış olursunuz,

Kamu ihalelerinde avantajı;

05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan değişiklikle firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunmalarına imkan tanınmış ve ihalelerde teminat mektubu olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de verilebileceği kararı bildirilmiştir.

Sigorta şirketleri kamu ihalelerinde de kefalet senetlerini düzenleyebilir.

Kredi limitlerinin firmalarda önem kazandığı dönemde sigorta nezninden böyle bir alternatif olması finansman ihtiyaçlar için önemli bir kapasite olmuştur.

Genel şartlara burayı tıklayarak aşabilirsiniz;

Banka Teminat Mektubu’na muadil özellikteki Kefalet Sigortası türleri aşağıdaki gibidir;

İhaleye Katılım (Geçici) Teminatı: Amir’in ihalenin tamamlanması öncesinde ihaleden ayrılması, ihale sözleşmesini imzalamaktan vazgeçmesi, sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminat sağlar.

Performans Teminatı: Amir’in işin gerekliliklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlar.

İmalat/Bakım/Onarım Teminatı: İnşaat, mühendislik ya da makine üretimi gibi iş performansının iş teslimi sonrasında değerlendirildiği hallerde, iş teslimini takiben belli bir süre sonra işçilik kusuru sonucu ortaya çıkan zararlara karşı teminat sağlar.

Sözleşme Teminatı: Borçlunun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini gerektiği şekilde yerine getirmemesine karşı teminat sağlar.

Gümrük ve Mahkeme Teminatı: Vergi daireleri, gümrük idareleri ve mahkemelerin lehdar olarak yer aldığı, bir dava açılabilmesi, gümrükten malın çekilebilmesi veya gümrükleme işleminden doğan hata nedeniyle doğabilecek kamu alacağının karşılanması için sigorta ettirenden talep edilen kefalet teminatı türüdür. Şirketimiz tarafından düzenlenecek Kefalet sigortası sadece gayri nakdi kredi alanıyla sınırlıdır. Nakdi kredilerin ödenmesine ilişkin bir kefalet poliçesi düzenlenmemektedir.

Kefalet Senedi talep edilirken istenen bilgi ve belgeler;

 • Kurum Tipi( Özel/ Kamu)
 • İhale Kurumu Kimlik No (Lehtar)
 • Kefalet Teminat Türü (Kesin, Geçici, Avans)
 • Kefalet Tutarı
 • Kefaletin Vadesi
 • İhale Tarihi
 • Sigortalı / Borçlu Kimlik no
 • Adresi
 • Telefon Numarası
 • E Posta adresi

Belgeler:

 • Vergi Levhası
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vergi Beyannamesi (son 2 yıl ve cari dönem)
 • Mizan (son 2 yıl ve cari dönem)
 • Bilanço son 2 yıl
 • Gelir Tablosu (son 2 yıl ve cari dönem)
 • Son İmza sirküleri
 • Findeks Raporu
 • Biten ve Devam eden işler tablosu
 • Hakediş tablosu
 • Firma faaliyet raporu
Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: