Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

Motorlu Kara Taşıtları İle Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası

26.07.2019
7.739
Yazar: Merve ÖZTÜRK
Motorlu Kara Taşıtları İle Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası

Motorlu Kara Taşıtları İle Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta bir  Mesleki Sorumluluk Sigortası olup, Otopark/Garajların, Oto Alım Satımı yapan Galerilerin ve Oto Tamirhanelerinin aslında zorunlu olarak yaptırmak zorunda oldukları bir sigortadır.  Akabinde İkinci el araç Motorlu Kara taşıtlarının ticaretini yapan işletmeler için Mesleki yeterliliklerin alınmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 13.02.2018 tarihli çıkan, Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikte Mesleki Sorumluluk Sigortasının yaptırılmasının zorunluluğu açıklanmıştır.

Poliçe kapsamı olarak; Poliçe üzerinde riziko adresi belirtilen iş yerine bırakılan motorlu araçların, iş yeri faaliyetine bağlı olarak sigortalı tarafından girişim sahibi sıfatıyla işletilmesinden doğan zararları, Kara yolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartları’nın 3. maddesinin (h) fıkrasının aksine, poliçede yazılı tutar içinde karşılar. Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerli olup sigorta ettirenin haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

Peki , Trafik Sigortasının 3. Maddesinin H fıkrası nedir?

*Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla bırakılan aracın sebep olacağı zararlara  ilişkin her türlü taleplerdir.*

Bu teminat Trafik Sigortasında kapsam dışı tutulmuştur. Böylelikle, bu sigorta  ile işletmeniz için bu teminattan faydalanabileceksiniz.

Sadece poliçede belirtilen Mesleğini yerine getirirken gerçekleşmiş bir durum sigorta kapsamındadır. Ayrıca  sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışlar ve mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar kapsam dışı tutulmaktadır.

Teminat Kapsamı :

  • ÖLÜM VE SAKATLANMA
  • TEDAVİ GİDERLERİ
  • MADDİ ZARARLAR
  • Teminat limitleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenip, tarifesi standart olan zorunlu bir poliçedir.
  • Araç sayısı ve Çalışan sayısına bağlı olarak primlerde artış söz konusudur.

Kara yolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’ndaki değişiklik klozları  (A3 ve C4 maddeleri) sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanlıkça teminat tutarları artırıldığı takdirde , bu poliçede yazılı teminat tutarları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur.

Konu ile ilgili linklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/07/20070714-5.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180213-3.htm

 

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: