Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

Yabancı Uyruklular İçin Sağlık Sigortası

14.01.2019
2.355
Yazar: Selma Kaplan
Yabancı Uyruklular İçin Sağlık Sigortası

Ülkemizde 11 Nisan 2014 yılında yürürlüğe giren yasa ile birlikte yabancı uyruklu kişilerin oturum izni veya ikamet tezkeresi için hazırlamış olduğu başvuru belgeleri arasında sağlık sigortası zorunlu hale getirilmiştir.  Göç idaresine ikamet izni için başvuru yapacak yabancı uyruklu 18-65 yaş vatandaşların yabancı sağlık sigortası yaptırması zorunludur.

Yabancı sağlık sigortası hazine müsteşarlığının ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlediği asgari teminatlar tüm sigorta şirketlerinde aynıdır. Sigorta şirketlerinde teminat yapılarının aynı olmasına karşın poliçe primlerinde farklılıklar olabilmektedir. Bu konuda yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni alabilmek için poliçeyi evrak olarak kullanmalarının yanı sıra sağlık ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve en iyi hizmeti alabileceği şirket ve aracıyı iyi seçmesi gerekmektedir. Bu konuda sektörde önemli bir yere sahip olan ÖzserNeo Brokerliği tecrübeli ekibiyle yılda ortalama 230 bin yabancı uyruklu kişiye hizmet vermektedir.

Yabancı sağlık sigortası yabancı uyruklu kişilerin ikamet süresine göre 1 yıl veya 2 yıl olarak düzenlenebilmektedir.  Poliçe başlangıç tarihi sigortalıların talepleri doğrultusunda tanzim tarihinden 90 güne kadar geri veya ileri tarihli olarak düzenlenebilmektedir.

Poliçe içeriği;

Anlaşmalı Kurum Anlaşmasız Kurum

Yıllık Asgari Limit

Katılım Payı

Yıllık Asgari Limit

Katılım Payı

Ayakta Tedavi

2.000 TL %40 2.000 TL %40

Yatarak Tedavi

Limitsiz %100 20.000 TL %80

Ayrıca poliçelerde, ‘’İş bu poliçe 10.05.2016 tarih ve 16 sayılı İkamet İzni Taleplerinde yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’ de belirlenen Asgari Teminat Yapısına Kapsamaktadır.’  İfadesine yer verilmesi gerekmektedir.

Yabancı sağlık sigortaları zorunlu sigortalar olduğu için ancak belirli şartlar çerçevesinde iptal edilmesi mümkündür. Bu şartlar şu şekildedir;

  • İkamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin şirkete ibrazında,
  • İkamet izninin iptalinde,
  • 5510 sayılı Sosyal Sigorta Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazında.

Sigortanın sonlandırılması durumunda sigorta şirketi 5 iş günü içerisinde İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğüne bildirir. Ayrıca sigortacılık prensipleri dahilinde gün esası üzerinden prim iadesi yapılır.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: