Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

Acente ve Sigorta ve Reasürans Brokerleri Mesleki Sorumluluk Sigortası

04.11.2019
2.765
Yazar: Merve ÖZTÜRK
Acente ve Sigorta ve Reasürans Brokerleri Mesleki Sorumluluk Sigortası

ACENTE MESLEKİ SORUMLULUK VE SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLARI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bazı meslek grupları vardır ki Mesleki Sorumlulukları gereği 3.şahıslara karşı sorumlulukları daha fazla önem arz etmektedir. Doktorlar, Avukatlar, Hemşireler, Muhasebeciler (SMM/YMM) gibi mesleklerin yanında Sigorta Acenteleri ve Sigorta ve Reasürans Brokerları’nın da sorumlulukları yüksektir. Günlük hayatın koşturmasından kaynaklı istenmeyen sonuçlar doğabilir ve ufak bir hata beklenmedik sonuçlara sebebiyet verebilmektedir. Bunun yansıması olarak Meslek erbabını hem demoralize etmekte hem de strese sokmaktadır. Bazıları telafi edilebilse de telafi edilemez sonuçlar olmaktadır. Bu da akabinde 3.şahısların ileri süreceği tazminat davası ile karşı karşıya kalınmasına sebebiyet vermektedir. Üstelik yanınızda çalışan teknik personelden kaynaklı bir hata/yanlış beyan vb. direkt olarak acente/broker sahibine sorumluluk yüklemektedir. Bu durumlarda Mesleki Sorumluluk Sigortanızı yaptırarak iş hayatınızı biraz daha kolaylaştırabilirsiniz.

Mesleki Sorumluluk Sigortası nedir ?

Sigortalının mesleki hizmetini yerine getirmemesi, her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma,  hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, mesleki hizmeti yerine getirirken yapılan ihmaller veya mesleki hizmeti yerine getirmemesi durumlarında üçüncü şahıslar tarafından talep edilen tazminatı kapsamaktadır. Ayrıca Bu sigorta Savunma ve mahkemeye Katılma masraflarınızı da karşılamaktadır.

Yapılan hata, ileri bir tarihte de fark edilip, sonradan ortaya çıkma özelliği göz önünde bulundurulduğunda;  sigortanız devreye girer ve  hem meslek erbabı hem de 3.şahıslar koruma altında kalır.

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

  • Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya
  • Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bendlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir. (TSB / Yayımlandığı Resmi Gazete: 26 Mayıs 2013 tarihli ve 28658 sayılı)

Özellikle Brokerler için ;

  • Brokerler, mesleki faaliyetlerinden dolayı verebilecekleri zararlara karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırır. Mesleki sorumluluk sigortası olmaksızın brokerlik faaliyetinde bulunulamaz.
  • Mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.

Bu Mesleki Sorumluluk Sigortası ile , Müşterilerinizin uğrayacağı doğrudan zararlar dolayısıyla ödemek zorunda kalacağı tazminat tutarlarını teminat altına alabilir, portföyünüzü daha sağlıklı bir şekilde büyütebilirsiniz.

Detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz internet sitemizde bulunan iletişim formundan ya da 444 89 09 numaralı telefondan siz değerli müşterilerimize yardımcı olmak isteriz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: