Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

Asansör Sorumluluk Sigortası

07.10.2019
3.843
Yazar: Tufan ÇİDAÇİ
Asansör Sorumluluk Sigortası

ASANSÖR  KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK  SİGORTASI

Asansör sorumluluk sigortası sözleşme ile daimi bakıma tabi olan marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerini poliçede yazılı teminat limitine kadar temin eden sigortadır. Hayatımızdaki iş akışını biraz daha korumalı ve tedbirli hale getirecektir çünkü; bina sahipleri ya da apartman yöneticileri, asansör kazalarına karşı zorunlu sigorta yaptıracak. Yaptırılacak sorumluluk sigortası, asansör kazası sonucu vefat ya da sakatlık halinde devreye girecek ve ölenlerin yakınlarına vefat tazminatı, sakat kalanlara da sakatlık tazminatı sigortadan ödenecektir. Ayrıca kaza nedeniyle oluşacak sağlık giderleri de sigorta teminatı içinde olacaktır. Bakanlık bu konuda güzel projeler yapmıştır. Her iki tarafta tedbir alarak işi sağlamlaştırmaktadır. O yüzden  asansör kazalarına karşı önlem olarak hazırladığı çalışma, sadece bina sahiplerine ya da apartman yöneticilerine yönelik değil; asansörlerin periyodik bakımını, montajını ve tamirini yapan kurumlar da ayrıca sorumluluk sigortası yaptıracaktır. Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar nedeniyle yaptırılır. Sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli oranında olur. Gördüğümüz gibi hem sigortacı hem iş yeri sahiplerini düşünülen insan sağlımızı bir kat daha tedbir alarak güvenilir hale getirmektedir. Bu sigorta kapsamında teminat dışı hallerde mevcuttur.

Onlardan birkaç tanesi aşağıdaki gibidir.

  • asansör sorumlulukKasten ika olunan veya bilerek sebebiyet verilen olaylar sonucu doğacak zarar ve ziyan talepleri,
  • Bir sözleşmenin ifasına veyahut özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının kanuni sorumluluk ölçüsünü aşan talepler,
  • Sigortalıya bir hizmet veya vekalet münasebetiyle bağlı kimseler ve sigortalının aile efradı tarafından vaki olan talepler. Bu madde bakımından aile efradı sayılan kimseler şunlardır: Sigortalının eşi, usul ve füruu (Sigortalının edindiği evlatlar ile Sigortalıyı evlat edinenler dahil), sigortalının kendisi ile birlikte oturmaları halinde kardeşleri, damatları, gelinleri ve kendisi tarafından bakılan akrabaları, sigortalının eşinin usul ve füruu ile kardeşleri, Sigortalı bir şirket ise bu şirketin gayri mahdut sorumlu ortakları ile bunların yukarıdaki fıkra mucibince aile efradı tarafından vuku bulan talepler de sigorta teminatı dışındadır.
  • Münhasıran taşıma kapasitesinin aşılması sebebiyle meydana gelen zarar ve ziyalar,
  • Yangın, yıldırım, infilak, sel, deprem veya harici bir sebebin meydana getirdiği maddi ziya ve hasarlardır.

Son olarak yapılan araştırmalar sayesinde bu sigorta artık zorunlu olup yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle bir çok hüküm ve yükümlülükler mevcuttur. Bunlar hakkında kısaca bilgi vermiş olup daha ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime girmeniz yeterlidir.

Güvenli ve daha korunaklı çalışma ortamları için yürürlüğe giren bu sigortayı göz ardı etmemek gerekir.

Daha detaylı bilgi için 444 89 09 u arayabilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: