Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

İşveren Sorumluluk Sigortası Neleri Kapsar?

22.12.2023
243
İşveren Sorumluluk Sigortası Neleri Kapsar?

İşveren mali mesuliyet/sorumluluk sigortası olarak da adlandırılabilen işveren sorumluluk sigortası hem işçilerin hem işverenin haklarını iki taraflı olarak güvence altına alan bir sigorta türüdür. İş dünyası birçok açıdan sürprizlerle doludur. İyi ve kötü olasılıkları bünyesinde bulunduran bu dünyada, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak oldukça zorlu bir iştir.

İş yerlerinde, maddi ve manevi olarak meydana gelebilecek, özellikle kimya fabrikaları, ağır sanayi fabrikaları veya inşaat sektörleri gibi iş kaza risklerinin fazla olduğu alanlarda, anlık kazaların yaşanılması kaçınılmaz olduğu için işveren sorumluluk sigortalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür kazaların meydana getireceği olası sonuçlara karşı, sadece iş sahiplerini değil, çalışanları da koruyacak olan işveren sorumluluk sigortası bu noktada önemli bir rol oynamaktadır.

İş kazalarında hem işverenin hem de çalışanların haklarını koruma altına alan ve maddi anlamda destek çıkan işveren mali sorumluluk sigortası, olası bütün sorunları çözüme ulaştırmaya ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmaya da yardımcı olur.

İşveren Sorumluluk Sigortasının Kapsama Alanı

İş güvencesi, iş hukuku kapsamında oluşturulan, ceza ve yaptırımlar ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Problem çözümleri, çoğunlukla belirlenen bu hukuk kurallarına ve yaptırımlara uygun olarak uygulanmasına rağmen, çoğu iş kazalarının ne zaman ve ne şekilde meydana geleceği tahmin edilemiyor. Bu sebeple, beklenmedik anlarda meydana gelebilecek her türlü olumsuzluk durumlarında, işveren mali sorumluluk sigortası devreye giriyor.

Sosyal Sigorta Kanununa da uygun olarak oluşturulan bu işveren mali sorumluluk sigortası, işçileri ve işverenleri etkileyecek olası bir kaza durumunda, işveren sorumluluk sigortası adı altında, tazminat taleplerini, poliçede belirtilen ücret tutarının tümünü  kapsar. Bu kapsamların hangi alanlarda oldu ise temel teminatlar ve ek teminatlar olmak üzere iki farklı grupta incelenebilir. İşveren sorumluluk sigortasının karşıladığı temel teminatlar şu şekildedir:

 • Hem işverenlerine hem Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamı altında olan işçilere, onların taleplerine uygun olan hak tazminatlarının karşılanması.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu`nun karşılamadığı veya dışında tuttuğu tazminat taleplerinin karşılanması.
 • Kaza sebebiyle açılan, rücu davaları olarak da isimlendirilen, mahkeme kararlarına göre alınan tazminat ve taleplerin karşılanması.
 • Dava masraflarının ve avukat ücretlerinin karşılanması gibi birçok temel teminatları kapsamaktadır.

Eğer ödenmesi gereken bu tazminatlar, belirlenen sigorta bedelini aşarsa, yukarıda belirtilen bütün hizmetler ve masraflar, anlaşılan sigorta bedeli oranına göre karşılanır. Bu temel teminatların yanı sıra bazı işverenlerin, isteğe bağlı olarak eklettiği farklı teminatlar da vardır.

İşveren Sorumluluk Sigortasının sağladığı ek teminatlar şu şekildedir;

 • İşveren tarafından sağlanan taşıtlarla yapılan iş kazalarına yönelik sağlanan yardımlar.
 • İşçilerin, iş için gönderildiği farklı çalışma alanında meydana gelen kazalara yönelik yapılan yardımlar.
 • Yurtdışına veya merkez dışına iş için gönderilen çalışanların, orada karşılaşabileceği iş kazalarına yönelik yapılan yardımlar.
 • Mesleki deformasyondan dolayı meydana gelen sağlık sorunları için sağlanan yardımlar.
 • Manevi tazminatların sağlanması.

Temel teminatlar ve ek teminatların dışında kalan bazı durumlar vardır. İşveren sorumluluk sigortasının sağlanmadığı, sigorta kapsamı dışında kalan durumlar şu şekildedir;

 • Bilinçli olarak yapılıp kaza süsü verilmeye çalıştırılarak istenilen tazminat talepleri,
 • Sigortalı bireylerin sigorta sorumluluk kapsamını aşan istekleri,
 • İsçiler arasında çıkan grev ve ayaklanmalar sonucu meydana gelebilecek kazaları,
 • Ülke içi sorunlardan kaynaklı güvenlik oluşturmak için askeri müdahalelerden kaynaklanan hasarları,
 • Terör hareketleri veya sabotaj hareketlerini engellemek için yapılan eylemler sonucu oluşan hasar ve kazaları şeklinde oluşabilecek senaryolarda işveren sorumluluk sigortasının herhangi bir işlevi bulunmamaktadır.

Daha çok kişisel veya yönetimsel tabanlı olan yukarıdaki durumlar devlet kararlı olduğu için çözümü yine devlet tarafından sağlanmaktadır. Bir yıl geçerliliği olan işveren sorumluluk sigortası, tamamen işverenin isteğine bağlı olarak yapılan bir sigortadır. Bir iş yerinde, üretim devamlılığının sağlanmasının yanı sıra işverenin birçok farklı sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar arasında, belki de en önemlisi, iş sağlığı güvencesidir.

Çalışanların, iş sırasında karşılaştığı çeşitli sorunlar, vaat edilen iş sağlığı güvencesi ile çözüme kavuşturulmaktadır. Eğer bir iş sahibinin, işveren mali mesuliyet sigortası yoksa, yukarıda belirtilen durumlarda meydana gelecek zararları kendisi karşılamak durumunda kalacaktır. Böyle bir durumda yapılacak olan masraf, yaptırılabilecek olan sorumluluk sigortasından çok daha pahalıya mal olacaktır. Bu sebeple, iş faaliyetleri sırasında karşılaşılabilecek sorunlar için işveren sorumluluk sigortası çoğu açıdan kolaylık sağlamaktadır.

Büyük, küçük veya orta ölçekli işletmelere, ticari veya endüstriyel fabrikalara, otel ya da motel gibi işletim yerlerine, en basitinden inşaat-sanayi alanlarında çalışmalara sahipseniz, çalışan sayısı, verdiğiniz hizmet türü veya ürünü ve çalışma ortamlarınızın risk oranları gibi birçok kriterleri göz önünde bulundurmanız gerekir. İşveren sorumluluk sigortası, işletmekte olduğunuz iş türünün özelliklerini dikkate alarak standartlarınıza ve bütçenize en uygun sigorta fiyatlandırmasını da sağlamaktadır. İşveren sorumluluk sigortası hakkında detaylı bilgiyi ÖzserNeo’dan inceleyebilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: