Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

İnşaat All Risk Sigortası Nedir?

14.01.2024
349
İnşaat All Risk Sigortası Nedir?

İnşaat All Risk Sigortası (CAR), bir diğer adı ile ‘’Kaza Sigortası’’, yeni inşa edilmiş olan tüm yapıların henüz inşaat halindeyken yaşanabilecek olaylar sonrasında karşı karşıya kaldıkları istenmeyen sebepler ile ortaya çıkabilecek tüm zararların finansmanını sağlamak için yaptırılan bir sigorta türüdür.

Bu sigorta türü, oldukça geniş kapsamlı mühendislik sigortalarından biri olarak görülür. Dünyanın bir gerçeği olan doğal afetler ve sıkça yaşanması olası olan dönemsel ekonomik krizlerin mevcut olduğu ülkemizde birçok farklı ölçekte oluşturulabilecek tüm yatırım türlerinin güvence altına alınmasını sağlar.

İnşaat All Risk Sigortası olarak adlandırılan bu sigortanın gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda; ortaya konulan projenin devamlılığının sürdürülmesi, elde edilen sermaye, sahip olunan iş gücü ve istenmeyen zaman kayıplarının önüne geçilmesi gibi konular öne çıkmaktadır.

İnşaat All Risk Sigortası Neleri Kapsar?

Tüm bu ortaya çıkması muhtemel olan hasarların yanı sıra; ne zaman gerçekleşeceği bilinmeyen sel, deprem, heyelan, fırtına gibi doğal afetler gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek tüm risklere karşı projenizi güvence altına alır.

Bahsi geçen projeniz yol, bina, baraj, kanalizasyon, elektrik hatları, havaalanı veya köprü gibi birçok yapı ile ilgili projeler olabilir ancak burada önemli olan husus inşaatın devam ettiği tüm aşamalarda inşaat sahibinin veya projeyi yürüten firmanın sadece proje odaklı çalışmasını sağlamaktır. Bu sigortayı genellikle müteahhitlerin yaptırmasının yanı sıra, arsa sahipleri de bu sigortayı yaptırma talebinde bulunabilirler. İnşaat All Risk Sigortası’nın mevcut sigorta yükümlülüğü arsa sahibi ile müteahhit arasında imzalanacak olan sözleşmeye ek olarak da yapılabilir.

Bunlara ek olarak; tapuya şerh, arsa payının devredilmesi gibi çeşitli durumların sadece oluşturulan sigorta poliçesinin imzalanmasından sonra yapılacağı da şart koşulabilir. Ancak söz konusu poliçe kapsamında acente veya şirket tarafından sunulan güvencelerden faydalanabilmesi için ödemelerin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Belirlenen tarihte ödemelerin yapılmaması durumunda teminatlar geçersiz sayılacak ve olası hasarlara karşı sunulan güvencelerden yararlanılamayacaktır.

İnşaat All Risk Sigortasının Bedeli Nasıl Tespit Edilir?

İnşaat All Risk Sigortası’nda sigorta bedelinin belirlenmesi için belli başlı birkaç esas mevcuttur. Bu esaslar şu şekildedir;

  1. Elde edilen sigorta bedeli, projenin tamamlandığı andaki mevcut değerine eşit olmak zorundadır. Bu değere gümrük, resim, vergi, vergi harçları, işçilik ve nakliye masrafları da dahildir.
  2. Mevcut sigorta bedeli, ihalenin söz konusu olduğu işlerde her sene cari yıl fiyatları ile güncellenmiş sözleşme tutarının miktarından aşağı olamaz. Bu tutara o ana kadar yapılmış keşif fiyatları da dahil edilir.
  3. Ayrıca eğer sigorta yapılmış ise, inşaat süresince kullanılmış makinelerin, aletlerin ve geçici inşaat yapılarının sigorta bedellerinin de cari piyasa değerlerinden düşük olması söz konusu olamaz.
  4. Eğer sigorta bedelini oluşturan değerlerin birinde veya birçoğunda bir artış söz konusu ise, sigortayı yaptıran kişinin veya firmanın bu artışı öğrendiği günden itibaren beş gün içerisinde, herhangi bir hasarın meydana gelmesinden önce anlaşmalı olduğu sigorta şirketine bildirme zorunluluğu içerisindedir. Bu durum söz konusu olduğunda sigorta şirketinin muvafakatine ihtiyaç duyulur.

İnşaat All Risk Sigortası Nasıl Yaptırılır?

İnşaat All Risk Sigortası yaptırmak için sigorta şirketlerinin acentelerinden destek alabilirsiniz. Sigorta için gerekli evraklar tamamlanmalı ve form doldurulmalıdır. İmzalanan poliçenin ardından sigorta işlemi tamamlanmış olur. Poliçe kapsamında sunulan güvenceden faydalanılabilmesi için ödemelerin düzenli yapılması gereklidir. Poliçe taksitlerinin ödenmemesi halinde teminatlar geçersiz olacak olup, olası hasarlara karşı güvenceden yararlanılamayacaktır.

Söz konusu olan teminatları kendi isteğiniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda sigorta poliçenize dahil etme imkanınız mevcuttur. Bu teminatları poliçenize dahil ederken dikkat edilmesi gereken nokta, projenizi gerçekleştirdiğiniz alandaki risklere öncelik vermenizdir.

Anlaşmada bulunmak istediğiniz sigorta şirketi veya sigorta acentesine oluşturduğunuz eksiksiz ve doğru bilgileri, hazırlamış olduğunuz vaziyet planınızı, proje ve sözleşme belgeleri gibi çeşitli dokümanları onlara sunarak doğru bir poliçe elde edebilir ve olası risklere karşı bir teminat sağlayabilirsiniz. Sigorta şirketi veya sigorta acenteleri, uzman kişilerden oluşan kadrolarıyla başvuruları değerlendirecek, değerlendirme süresinin sonunda ise İnşaat All Risk Sigortası talebinde bulunan kişi veya ilgili kurumlar ile iletişime geçilecektir.

İnşaat All Risk Sigortası İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Yukarıda belirtilen evrakların yanı sıra, eğer İnşaat All Risk Sigortası’nın yapılacağı proje üst düzey bir mühendislik projesi ise birçok farklı belgeyi de gerektirmektedir. Bu belgelerde ihaleyi üstlenmiş olan sorumlu firmanın vergi numarası, adresi ve sigortalı sayılması planlanan idarenin vergi numarası ve adresleri yer almak zorundadır. Bunlara ek olarak inşaat sözleşmesi, zemin etüdü, birim maliyet cetveli, proje takımı, asgari riziko soru formu gibi dokümanlara da yer verilmelidir.

Ayrıca yapılacak işin nerede gerçekleşeceğine dair adres bilgisi, başlanması planlanan işin tanımı, projenin başlangıç ve bitiş tarihleri, eğer talep ediliyorsa bakım devresinin ne kadar süreceği ve sözleşme bedelinin gönderilecek belgeler arasında net şekilde belirtilmeli ve yer almalıdır.

İnşaat All Risk Sigortası Ne Zaman Başlar?

İnşaat All Risk Sigortası, projenizin mevcut bulunduğu alandaki şantiye sahasına hazırlık için malzemelerin ilk indiği an ile başlar. Bu sebepten ötürü İnşaat All Risk Sigortası’nın proje başlangıcında yapılması gerekmektedir. Tüm işlerin bitmesi ve işverene teslimin yapılması ile İnşaat All Risk Sigortası sona ermektedir. Ancak eğer proje planlanan tarihten önce tamamlanırsa prim iadesi yapılmaz.

İnşaat All Risk Sigortası Hangi Yapım İşleri İçin Yapılır?

İnşaat All Risk Sigortası; site, apartman, plaza, alışveriş merkezleri; köprüler, alt geçitler, üst geçitler; tüneller, barajlar, yol ve asfalt çalışmaları, limanlar, silolar ve tanklar; su, elektrik, iletişim, doğalgaz vb. altyapı çalışmalarının dahil edildiği boru hatları, enerji santralleri, tesis inşaatları gibi yapım işlerinde aktif olarak kullanılmaktadır.

İnşaat All Risk Sigortası Nasıl Hesaplanır ve Fiyatlandırmaları Nasıl Yapılır?

İnşaat All Risk Sigortası’nın fiyatlandırılması projenin yapılacağı konuma, yapılması planlanan işin risk derecesi, derelere ve deniz kıyılarına olan uzaklığı, içinde bulunulan konumun deprem riski derecesi, bölgenin terör olaylarındaki olası riski, daha öncesinde mevcut konumda yaşanmış diğer riskler ve gerçekleştirilecek olan işin zorluk derecesine göre değişmektedir.

İnşaat All Risks Sigortası Kapsamına Girmeyen Riskler Nelerdir?

İnşaat All Risk sigortası kapsamı içerisine girmeyen birkaç unsur bulunmaktadır. Bu riskler anlaşmanın yapıldığı imalatçının sorumluluğuna giren çeşitli hasarlar, proje kapsamında inşaat veya montaj makinelerinde meydana gelebilecek kırılma vb. hasarlar, sebebi önemli olmaksızın aşınma, yıpranma, çürüme gibi hasarlar ve genel şartlar altında belirtilen diğer istisnalardır. Bu sigorta kapsamında herhangi bir yenileme işlemi gerçekleştirilemez çünkü inşaat bittiği an itibariyle poliçenin vadesi de bitmiş olur; ancak poliçenin uzaması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu durumda ise bir ek belge düzenlenir ve sürenin uzaması kararlaştırılır.

İnşaat sigortalarının amacı işin hasar olmamışçasına tamamlanmasını sağlamak ve işin yapılması sırasında oluşabilecek bir hasar neticesinde etkilenmesini önlemektir. Bu sigorta türleri yıllık risklerden olmayıp; yangın veya kasko sigortaları gibi zamana karşı yapılan birer sigorta türü değildir. Bu nedenle işin tamamlanması poliçenin de tamamlanmasını gerektirir.

İnşaat All Risk Sigortası Hangi Tarihleri Kapsar?

İnşaat All Risk Sigortası’nın kapsam tarihi, işe ilk başlama ile iş bitim tarihleri arasındadır. Şantiyeye ilk malzemenin girdiği anda geçerli olan sigorta, işin tamamlanarak işverene teslimine kadar geçerliliğini sürdürmektedir.

Mühendislik sigortaları hakkında gerekli tüm profesyonel bilgileri ÖzserNeo’dan hızlıca edinebilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: