Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

Sera Sigortası Nedir?

10.12.2023
282
Sera Sigortası Nedir?

Bitki yetiştiriciliğinde büyük öneme sahip olan seralar, yetiştirilecek bitki için gereken sıcaklık ve çevre şartlarının sağlanmasında etkin rol oynuyor. Işığı geçiren maddelerden yapılan seralar, tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için iklimden kaynaklı etkileri ortadan kaldırıyor. Daha açık ifade etmek gerekirse, bitki yetiştiriciliğinde kullanılan seralar sayesinde, tarım ürünlerinin yetiştirildiği mevsim şartlarına gerek kalmıyor. Seracılık ile beraber bitki yetiştiricilerinin mevsimi olmayan tarım ürünlerini yetiştirebilmeleri de mümkün oluyor.

Tüketicilerin her türlü meyve ve sebzeye her mevsimde rahatlıkla ulaşabilmesinin yolu da seracılıktan geçiyor. Seraların yapımında kullanılan malzemeler ve teknik donanımlar doğa olaylarından olumsuz etkilenebiliyor. Yetiştirilmek istenen tarım ürünleri için oluşturulan seralar; yağmur, dolu, fırtına, hortum, yangın ve heyelan gibi durumlarda yıkılma tehlikesi altında bulunuyor. Adından da anlaşılacağı üzere Sera Sigortası ise, çeşitli şartlar altında gerek plastik gerekse cam seralarda yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı bitkileri güvence altına alıyor.

Bitki yetiştiricileri tarafından yetiştirilen ürünlerin teminat altına alınabilmesi için seraların hem Çiftçi Kayıt Sistemi ile entegre çalışması hem de kaydının Örtü Altı Kayıt Sistemi bünyesinde bulunması gerekiyor. İlgili şartların sağlandığı plastik ya da cam seralar içerisinde yetiştirilen ürünler Sera Sigortası sayesinde doğa olaylarına karşı güvence altına alınıyor. Seraların yapı olarak dayanıklı malzemeden yapıldığı göz önüne alındığında bazı doğa olaylarının şiddetinden dolayı zarar gördüğü anlaşılıyor.

Çiftçilerin sera kurulumundan bitki yetiştirme sürecine kadar birçok masraf yaptığı biliniyor. Doğa olaylarından ve doğal afetlerden dolayı seraların hasar görmesi durumunda çiftçilerin karşılaşacakları maddi zarar da oldukça büyük oluyor. Sera Sigortası sayesinde çiftçilerin emek ve maddi harcamalar sayesinde oluşturdukları seralar olumsuzluklara karşı sigortalanıyor. TARSİM bir diğer ifade ile Tarım Sigortaları Havuzu kapsamında yer alan Sera Sigortası, çiftçilerin küçük primler ödeyerek ürünlerini güvence altına almalarını sağlıyor.

TARSİM kapsamında yer alması nedeniyle seraların incelenmesinin ardından ulaşılan teminat tutarı doğrultusunda, ödenecek Sera Sigortası primlerinin belirli bir kısmı devlet tarafından yatırılıyor. Diğer bir ifade ile, Tarım Sigortaları Havuzu içerisinde yer alan Sera Sigortasına yönelik belirli bir miktar prim ödemesi çiftçinin adına devlet tarafından karşılanıyor. Tanımı ve etkilerinden bahsedilen Sera Sigortasının çiftçilerin hem emek hem de maddi zarar yaşamamaları için yaptırılması öneriliyor.

TARSİM Nedir?

TARSİM bir diğer ifade ile Tarım Sigortaları Havuzu, tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde ortaya çıkabilecek durumlardan doğan zararları teminat altına alıyor. Devlet destekli tarım sigortası olarak bilinen TARSİM, tarım sigortasına yönelik anlaşma sunan gerek sigorta şirketleri gerekse acenteler yoluyla yapılıyor. Çünkü çiftçilerin tercih ettikleri Sera Sigortası kapsamında oluşan zararlara yönelik ödeme alabilmesi için ilk bildirimi sigorta şirketlerine yapmaları gerekiyor. Çiftçilerin tarım sigortası yaptırmaları doğrultusunda ödeyecekleri sigorta primlerinin belirli bir kısmı devlet tarafından ödeniyor. Tarım sigortasının devlet tarafından karşılanacak kısmı Cumhurbaşkanlığı tarafından yıllık olarak belirleniyor.

Tarımsal faaliyetlerin iklimle ilişkili olmasından dolayı doğada meydana gelebilen olayların önüne geçmek mümkün olmuyor. Bu yüzden de gerek doğal afetler gerekse doğa olaylarından dolayı meydana gelebilen maddi hasarlara karşı devlet destekli tarım sigortaları tercih ediliyor. TARSİM kapsamı incelendiğinde tarım ürünlerinden arı kovanlarına, hayvanlardan seralara kadar birçok farklı alana hizmet ettiği görülüyor. Kapsamı dahilinde yer alan alanlara göre ilgili işlerle uğraşan bireylerin kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Devlet tarafından verilen prim desteğinden yararlanabilmek için ise, kişilerin Tarım ve Orman Bakanlığına kaydının yaptırılması önem taşıyor. Bireyler tarafından ilgili işe yönelik yapılan kaydın ardından ürüne yönelik kayıtların her yıl güncellenmesi gerekiyor. Daha net ifade etmek gerekirse, kişilerin yetiştirdikleri ürün ve alana yönelik yaptırdıkları kaydı güncel tutma zorunluluğu bulunuyor. Bitkisel ürünler, seralar, su ürünleri, hayvanlar ve arıcılığa yönelik kaydının yaptırılması gereken bölümler farklılaşıyor. Çiftçilerin bitkisel ürünlerini her mevsimde rahatlıkla yetiştirmesini sağlayan seracılık ile ilgili kayıt alanı Örtü Altı Kayıt Sistemi olarak öne çıkıyor.

Sera Sigortası Kapsamında Hangi Durumlar Bulunmaktadır?

Ürünlerin her mevsimde yetiştirilmesini sağlayan seralar, çeşitli doğa olayları nedeniyle zarar görebiliyor. Çiftçiler tarafından ürünlerin teminat altına alınması için yaptırılan Sera Sigortası birçok durumu içerisinde barındırıyor. Gerekli şartları sağlayan çiftçiler tarafından yaptırılan Sera Sigortasının kapsamında çeşitli durumlar ve doğa olaylarından doğan zararlar olduğu görülüyor. Sera Sigortası kapsamına bakıldığında ilk olarak; dolu, kar, fırtına, hortum ve şiddetli yağmur gibi doğa olaylarından doğan maddi zararlar yer alıyor.

Plastik ve cam malzeme kullanılarak yapılan seraların karşı karşıya kalabildiği yangın, yıldırım ve infilak gibi durumlarda da maddi hasar Sera Sigortası bünyesinden karşılanıyor. Seraların yer aldığı alanda yaşanan deprem, heyelan ve sel gibi olaylarda da çiftçiler maddi zararla karşı karşıya kalabiliyor.

Sera Sigortası kapsamına bakıldığında, gerek hava gerekse kara taşıtları tarafından çarpma yoluyla ortaya çıkan zararlar da bulunuyor. Örnek vermek gerekirse uçak, helikopter, araba gibi kara ve hava araçlarının seraya çarpması durumunda bitkilerde büyük zarar meydana geliyor. Kara ve hava araçlarının çarpmasından dolayı oluşan maddi zarar Sera Sigortası tarafından güvence altına alınıyor. Çiftçilerin yukarıda belirtilen kapsam dahilinde Sera Sigortası bulunması ve şartları sağlaması olumsuz durumlarda ödeme almasını mümkün kılıyor. Bu nedenle çiftçilerin söz konusu Sera Sigortasını yaptırmadan önce kapsamını incelemeleri gerekiyor.

Sera Sigortasında Süreç Nasıl İlerlemektedir?

Sera Sigortası kapsamında yer alan doğa olayları ve olumsuz durumların gerçekleşmesi halinde, en geç 24 saat içerisinde sigortayı yaptıran kişi tarafından sigorta şirketine bilgi verilmesi gerekiyor. Çünkü serada meydana gelen hasara ilişkin bilgi verilen sigorta şirketi TARSİM’e ihbarda bulunuyor. Tarım Sigortaları Havuzuna hasara yönelik bilgi verilebilmesi için öncelikle sigorta şirketine ulaşmaları gerekiyor. Serada meydana gelen hasara ilişkin ihbarın yapılmasının ardından TARSİM bünyesinde görev alan eksperler inceleme yapıyor. Söz konusu incelemeler doğrultusunda oluşturulan dosyanın tamamlanmasıyla beraber çiftçilere ödenecek tazminat miktarı da belli oluyor. Çiftçilerin seralarda meydana gelen hasara ilişkin alacakları tazminat miktarı, yapılan ekspertiz ile birlikte sonuçlanıyor. İnceleme sonucunda belirlenen tazminat miktarının çiftçiye ödenmesi ise en geç 1 ay içerisinde tamamlanmış oluyor. Sera Sigortası bulunan çiftçilere oluşan zarara ilişkin ödeme Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yapılıyor.

Sera Sigortası Avantajları Nelerdir?

Çiftçilerin yetiştirdikleri ürünleri teminat altına almasını sağlayan Sera Sigortasının farklı avantajları bulunuyor. Doğal afet ve doğa olaylarından doğan masrafların karşılanmasını sağlayan Sera Sigortası, çiftçiyi yaşanabilecek olumsuzluklardaki ekonomik yükten kurtarıyor. Çünkü seralarda meydana gelen hasar, Sera Sigortasının yaptırılmadığı durumlarda çiftçi tarafından ödeniyor. Çiftçilerin belirli şartları sağlamaları halinde Sera Sigortasına yönelik ödeyecekleri prim ödemelerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Belirli oranda primin devlet tarafından kendi adına ödenmesini isteyen çiftçilerin hem Çiftçi Kayıt Sistemi’ne hem de Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptırmış olmaları gerekiyor. Sera Sigortası kapsamında yer alan durumların yaşanması halinde sigorta şirketine yapılan bildirimin ardından en kısa sürede hasara ilişkin ödeme alınıyor. 

Devlet destekli tarım sigortaları hakkında gerekli tüm bilgiyi ÖzserNeo’dan edinerek avantajlardan kolaylıkla faydalanabilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: