Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

Su Ürünleri Sigortası Nedir? Hangi Durumları Kapsar?

14.06.2022
932
Su Ürünleri Sigortası Nedir? Hangi Durumları Kapsar?

Ülkemizin coğrafi konumu sebebiyle üç tarafının da iç denizlerle çevrili olması su ürünleri yetiştiriciliğinde işletmelere büyük fırsatlar sunuyor. Deniz kıyılarımızın yanı sıra göllerde de su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı büyük pay sahibi olmaktadır.

Türkiye’de su ürünleri üretimi 2021 yılında geçen yıla oranla %1.8 daha büyüyerek 800 tonu bulmuştur. Su ürünleri üretimi kapsamında denizler ve iç sular olmak üzere hem avcılık hem yetiştiricilik dahil edilmektedir. Bu rakamın %59’luk payını yetiştiricilik almaktadır. Kalan payı % 32.8’i avcılık ile elde edilen su ürünleri olurken, avcılıkta en büyük oranı yine hamsi aldı. Su ürünleri yetiştiriciliğinde ise en büyük pay levrek, çipura ve alabalık olmak üzere üçe dağıldı. Gerek iç sularda gerek denizlerimizde su ürünleri yetiştiriciliği geçen sene %11.9 artarak, ülkemiz için ne denli büyük bir gelir kaynağı olduğunu yeniden ispatladı.

Ülkemizin kıyılarında ve iç sularında, su ürünleri yetiştiriciliği ile geçimini sağlayan milyonlarca kişi bulunmaktadır. Avcılık ve yetiştiricilik fark etmeksizin büyük bir yatırım yapılan bu sektörde kafes ve ağlardan, su havuzlarına kadar geniş yelpazede maddi araç kullanılmaktadır. Doğa şartlarının baskın bir şekilde gelir durumunu etkilediği su ürünleri sektöründe risk çok yüksektir. Fırtına, hortum, alg çoğalması gibi doğa şartlarından doğan maddi kayıplar başı çekmektedir. Fakat su ürünleri sigortası yaptırarak bu riskleri ve kayıpları asgariye indirmek mümkündür.

Su Ürünleri Sigortası Neleri Kapsar?

Çiftçi kayıt sistemine entegre edilmiş ve Su Ürünleri Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan, deniz ve iç sularda yetiştirilen tüm su ürünleri uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek olan risk inceleme ve değerlendirmesi raporuna göre devlet destekli su ürünleri sigortası edinebilmektedir. Devlet destekli olduğu için primlerin %50’si devlet tarafından ödenmektedir.

Su ürünleri sigortası sayesinde, sigortaya kabul edilen su ürünlerinde,

a) ) Sigortanın başlangıcından önce mevcut olan hastalıklar ve poliçe başlangıç tarihinden itibaren 14 günlük bekleme süresi içinde, ortaya çıkan (paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari) hastalıklar hariç olmak üzere her türlü hastalık,

b) Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,

c) Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,

d) Kazalar,

e) Predatörler,

f) Alg patlaması,

g) Kafesler/ havuzlar arası balık aktarımları, nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu, sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararlar temin edilir.

Ek teminatlarla genişletilebilecek sigorta poliçesi kapsamına eklenebilecek olan maddeler ise aşağıdaki gibidir;

1) Hırsızlık

2) Kafes ve ağlarda:

a) Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,

b) Kazalar,

c) Predatörler nedeniyle meydana gelen maddi zararlar.

Teminat Dışı Kalan Durumlar Nelerdir?

Devlet destekli su ürünleri sigortasında da poliçe kapsamına alınmayan bazı durumlar bulunmaktadır. Bunların başlıcaları aşağıdaki gibi olmakla beraber kapsamlı ve detaylı bilgi için /24 uzman desteğimizden ister www.dijipol.com ’u tıklayarak ister 0850 433 08 50 numaramızı arayarak bilgi alabilirsiniz.

a) Hatalı ve yetersiz besleme.

b) Tesiste bulunan yem stoklarının, gerektiği gibi muhafaza edilmemesinden ileri gelen zehirlenmeler.

c) Denizdeki kafeslerde, yanlış ağ kullanımı veya balıkların sınıflandırılmasının (boylama) doğru yapılmaması nedeniyle, meydana gelecek yara ve sıyrıklar.

d) Hangi nedenle olursa olsun, nakliye sırasında meydana gelen hasarlar.

e) İşletme yönetimi kaynaklı, su sıcaklığında veya tuzluluğunda meydana gelebilecek ani değişimler.

f) Beyan edilen stoklama yoğunluğu üzerinde stoklama yapılması.

g) Kanibalizm.

h) Ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi halinde hırsızlık sonucu meydana gelen zararlar.

ı) Kafes ve ağlarda kusurlu işçilik, eksik malzeme ve işçilik kullanımı nedeniyle, ürün varlığındaki eksilmeler.

i) 12 yaşından büyük kafes ağları.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: