Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

Emtea Sigortası Nedir?

20.02.2023
1.550
Emtea Sigortası Nedir?

Taşınan bir yükün zamanında ve doğru bir şekilde varış noktasına teslim edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde ortaya çıkabilecek olumsuz durumları gözden kaçırmamak son derece önemlidir. Bu kapsamda ihtiyacınız olan ürününüzü ya da mallarınızı kapsayan bir sigortadır.

Kara yolu, demir yolu ve deniz yolu taşıma vasıtalarından biri ile bir yerden bir başka yere taşınan bir ürünün taşınması esnasında uğrayabileceği zarar ya da kayıplar farklı teminat seçenekleriyle teminat kapsamı altına alınabilir. Sözlükteki anlamı ticari mal olarak geçen Emtea bu anlamda bir nakliyat sigortası türüdür. Emtea nakliyatı sigortası ile bir yerden bir başka yere herhangi bir taşıma aracı vasıtasıyla taşınan ürününüzün ya da malınızın karşılaşabileceği risklere karşı onları koruma altına almayı amaçlayan bir sigorta çeşididir.

Emtea Nakliyat Sigortası Kapsamı Nedir?

Her ne kadar nakliyat sigortası kapsamı sigorta şirketinden şirketine farklılık ve çeşitlilik gösterse de aşağıdaki teminatlar hemen hemen hepsinde yer alan ana teminatlardır; 

 • Nakil aracının batması,
 • Hırsızlık,
 •  Eksik mal,
 • Teslim edilmeme,
 • Kırılma,
 • Aracın başka bir araçla çarpışması,
 • Aracın devrilmesi ya da yanması,
 • Yangın ve patlama gibi haller,
 • Raydan çıkması,
 • Deniz, sel ya da yağmur suyu ile ıslanma,
 • Deprem gibi doğal afetler,
 • Fırtınada zarar görme ya da denize sürüklenme gibi durumlar Emtea sigortası kapsamında yer almaktadır.

Emtea Sigortasının Teminatları

Emtea Nakliyatı Sigortası yaptırarak bir yerden başka bir yere bir taşıma aracı ile sevk edilen her türlü malınızın karşılaşabileceği risklere karşı üç tür teminat seçeneği vardır. Bu teminat türlerinden size en uygun olanı seçip mallarınızı Emtea sigortası ile güvence altına alabilirsiniz. Emtea nakliyat sigortası teminatları;

 • Tam ziya teminatı,
 • Dar teminat,
 • Geniş teminat.

Tam ziya teminatı taşımayı yapan nakil aracının tamamen hasar görmesi durumunda taşınan malın tamamen zarar görerek kullanılamaz hale gelmesi riskini teminat altına alan bir bir teminat türüdür.

Dar teminat türü ise taşımayı gerçekleştiren aracın uğrayacağı kaza ve yangın gibi durumları teminat altına alır. Bu teminat taşıma yapılan aracın türüne göre değişik isimler alır fakat teminat kapsamı değişmez. Bu sebeple endişelenmenize gerek yoktur. Ayrıca bu teminat türü malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskini de içinde barındırır.

Taşıma aracına göre dar teminat seçenekleri şu şekildedir; kara yolunda Kamyon Klozu, demir yolunda Demir yolu Klozu ve deniz yolunda ise (C) Klozu ya da (F.P.A.) adlarını alır.

Tüm bu taşıma vasıtalarının dışında tutulan bir tür ise havayolu ile yapılan taşımalardır. Hava yolu ile yapılan taşımalarda teminat ile sigortalanması mümkün değildir.

Geniş teminat adından da anlayabileceğiniz üzere nakliyat sigortası için verilen en geniş teminattır. Emtea nakliyat sigortası kapsamında geniş teminat; öngörülemeyen ya da beklenmeyen ani bir kaza veya olayın yaşanması durumunda sigortalanmış malda meydana gelebilecek her türlü fiziksel hasar ve kayıpları teminat altına alır. Her ne kadar oldukça geniş kapsamlı bir teminat türü olsa da geniş teminat kapsamının da içinde bulunduramadığı bazı bazı durumlar söz konusu olabilir.

Peki Emtea Sigortası Hangi Durumlarda Geçerli Değildir?

Emtea nakliyat sigortası kapsamında sigortalının kötü niyetli ya da kasıtlı bir davranışı veya sigortalının kusuru yüzünden meydana gelen zararlar karşılanmaz. Emtea nakliyat sigortasının karşılamayacağı durumları şu şekilde maddeleyebiliriz;

 • Çürüme ve bozulma gibi taşınan malın kendisinden kaynaklı meydana gelen hasarlar,
 • Malın kendi kusuru, üretiminden kaynaklanan hasarlar,
 • Ambalaj yetersizliği,
 • Nakliyat sırasında gecikmeden kaynaklanan hasar ve masraflar,
 • Sigortalının ya da çalışanlarının kasti ve kötü niyetli hareketlerinden kaynaklanan hasar ve masraflar,
 • Normal akma ve eksilme, eskime ya da aşınma ve yıpranma,
 • Donatanın iflası ya da mali kusuru,
 • Sigortalı tarafında daha önceden bilinen denize ve yüke elverişsizlik,
 • İsyan, harp ya da terörizm,
 • Yasak ve gizli ticaret (kaçakçılık)
 • Karantina,
 • Faiz kayıpları ve kur farkları,
 • Atomik ve nükleer harp,
 • Radyoaktif kirlenme,
 • Gerçek dışı beyan .

Listelediğimiz bu maddeler Emtea sigortası kapsamına girmemektedir. Eğer nakliye işleriniz bulunuyorsa ve ürün ya da mallarınızın korunmasını istiyorsanız, ticari bir zarar görmenizin önüne geçebilmek için Emtea nakliyat sigortası yaptırmalısınız. Malların taşınması sırasında ortaya çıkabilecek beklenmeyen durumlar mallarınız ve ticari hayatınız için son derece tehlikeli olabilir. Bundan dolayı belli oranlarda küçük primler ödeyerek mallarınızı ve ticari hayatınızı güvence altına almak için Emtea sigortası yaptırabilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: