Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

31.07.2019
2.734
Yazar: Merve ÖZTÜRK
Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen ticari amaçlı yolcu taşıyan deniz aracında, duraklamalar da dahil olmak üzere, tahsis amacına uygun şekilde kullanımda bulunduğu süre içinde meydana gelecek bir kaza, sabit ve yüzer cisimlere çarpma ve çatma sonucunda, seyahat eden yolcuların veya üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara ilişkin işletenin ya da donatanın tazminat sorumluluğunu poliçede yazılı sigorta bedeline kadar temin eder.

Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

Bu Genel Şartlarda geçen:

Donatan: Gemisini menfaat sağlamak amacıyla suda kullanan gemi malikini,

İşleten: Poliçede kayıtlı olan ve yolcu taşıma ruhsatı bulunan  gerçek veya tüzel kişiyi,

Ticari amaçlı yolcu taşımayan deniz araçları veya  tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç ve yapı  örneğin  yüzer havuz, yüzer vinç, yüzer kreyn, duba, barç, pontın, şat, layter, sondaj platformu, fener platformu, petrol platformu, kablo veya borudöşeme arcı, yüzer lokanta, yüzer santral, yüzer ev Genel Şartlar A.1 uyarınca bu sigortanın konusu dışındadır.

Uluslararası konvansiyonlar çerçevesinde  gemi donatanlarının veya işletenlerinin mali sorumluluk sigortalarının zorunlu sigorta yolu ile getirilmesinin konuşulmuş ve uzun süren çalışmalar sonucunda Türk sigorta sektöründe de bu ürün yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Böylelikle, Türk P and I (P&I) kanalıyla ,  Türk donatanlar ve işletenler, gemilerin mali mesuliyet sigortasını  temin edebilme imkanına sahip olmuştur.

Teminat altına alınan sorumluluklar:

 • Çatışma ve maddi hasarlar
 • Rotadan sapma masrafları
 • Soruşturma ve muamele masrafları
 • Cezalar
 • Araştırma ve savunma masrafları
 • Yolcu ve diğer ziyaretçiler
 • Şahsi eşyalar
 • Çevre kirliliği sorumluluğu
 • Karantina masrafları
 • Kaçak yolcu, mülteci ve hayat kurtarma
 • Çeki sorumlulukları
 • Su sporları (yüzme ve şnorkel teminatı)
 • Enkaz kaldırma
 • Mürettebatınız ile ilgili sorumluluklar

 

Size karşı doğabilecek sorumluluklara ilişkin teminatlar:

 • Sözleşmelerden doğan teminatlar
 • Borda iskelesi, duba veya yürüme platformundan geçen yolculara karşı sorumluluk
 • Yolcuya gemi dışında yaptıkları gezintilerden doğan sorumluluklar
 • Korsanlık
 • Sigortasız veya düşük değerde sigortalı teknelerin verdiği zararlara karşı teminatlar
 • Savaş rizikosu
Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: