Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

11.04.2019
2.779
Yazar: Sümeyye ÖZAKBAŞ
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

Yerin yüzlerce metre altında karanlıkta, oldukça ağır şartlar altında çalışan tüm hayatını neredeyse zifiri karanlıkta geçiren emekçi maden işçilerimizin güvenlikleri için bu ürün yürürlüğe girmiştir. Bu sektörde genellikle kas ve kol gücü ağırlıklı çalışıldığı için işçilerin meslek hastalıklarına yakalanması kaçınılmazdır. Ayrıca gürültü kaynaklı işitme kaybı, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, bel rahatsızlıkları, kömürün ve tozun yol açtığı hastalıklar, astım gibi birçok risk ile karşı karşıya çalışmaktadırlar.

Bu sebeple işverenlerin iş sağlığı ve iş güvenliği açısından bu poliçeyi yaptırması zorunludur.

Yürürlüğe giren bu ürün ile birçok riski teminat altına alabilmekteyiz.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Poliçesi Nedir?

Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömür hariç yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan firmalarda, üretimde bulunan personel için faaliyetlerin uygulanması esnasında meydana gelebilecek kazaların sonucuna karşı aşağıda ki şartlar dahilinde teminat altına almaktadır.

Sigortalının iradesi dışında oluşabilecek ve sigortalının bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet olabilecek ani ve harici olayları kapsar. Birdenbire ortaya çıkan gazların solunması, yanık ve ani bir hareket neticesinde sinirlerin ve adalenin incinmesi, burkulması ve kopması da bu kapsamın içinde yer almaktadır.

Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza kimler yaptırabilir?

Bu poliçeyi maden ocağı üretim faaliyetinde bulunan firmalar ve üretim hazırlığın faaliyetinde bulunan firmalar yaptırabilir.

  • Yeraltı tüm maden işçileri
  • Yerüstü kömür madenleri işçileri

Kapsamı Nedir?

  • Madenlerde meydana gelen ani ve harici kazalar
  • Yanık
  • Zararlı gazların solunması
  • Adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması

Teminatlar

Kazalar

  • Beklenmeyen ve birdenbire ortaya nüfus eden gazların solunması
  • Yanık ve ani bir hareket sonucunda sinirlerin incinmesi,kopması ve burkulması
  • Maden işletmelerinde meydana gelen ani ve harici kazalar

 Kapsamların Detayları

Ölüm Teminatı

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza ile teminat altına alınan sigortalıların, yaşanan kaza neticesinde kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde ölümüne yol açması durumunda teminatın tamamı sigortalının kanuni varislerine ödenir.

Sürekli sakatlık Teminatı

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza ile teminat altına alınan sigortalıların, yaşanan kaza neticesinde kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde sakatlığına yol açması durumunda, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesinleşmesi durumunda, sürekli sakatlık tazminatı ile ilgili genel şartlarda belirtilen oranlar dahilinde sigortalıya ödemesi gerçekleşir.

“Maden Çalışanları Zorunu Ferdi Kaza Sigortası hakkında karar, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 13.maddesi kapsamında Bakanlar     Kurulu’nun 2015/7249 sayılı kararıyla kararlaştırılmış olup, 6 Şubat 2015 tarihli ve 29259 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kararın 7. Maddesinde yürürlük tarihi, kararın yayın tarihi, kararın yayım tarihinden itibaren üç ay sonra (6 Mayıs 2015) olarak belirlenmiştir.”

“Söz konusu Bakanlar Kurulu kararına göre, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası” yaptırmaları zorunlu tutulmuştur.”

**** Poliçe Teminatları ve Primler Nedir?  ****

Bu poliçede kişi başı brüt prim: 749 TL (vergiler dahil)

Toplam verilen teminat bedeli ise: 150.000 TL (kişi başı)

Poliçe süresi de 1 yıldır.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: