Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

İşverenin Mali Mesuliyet Hasarı ve Dava Ödemeleri

26.02.2019
3.154
Yazar: Yemen DURSUNLAR
İşverenin Mali Mesuliyet Hasarı ve Dava Ödemeleri

İşveren, her türlü güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için önlemlerini almış olsanız da,  hiç istenmeyen ve gelebilecek, iş kazalarında maddi manevi sizleri zor durumda bırakmış olduğu iş kazası ya da meslek hastalıklar sonucu rücu davaların da işverenler bu hasarları ödemekle yükümlüdür.

İşçinin, iş kazasında uğradığı, sosyal sigorta kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), kanun hükümlerin de karşılanan, işverene sağlamış olduğu bu yasal haklarının destek üzerinden kalan kısımlarda, İşveren mali mesuliyet sigortanızdan açılan davalarda ve faizler, avukat masrafları da teminat dahiline alınmıştır.

Ayrıca Faiz ödemesin de önemli olan husus dava açılır açılmaz sigorta şirketine bildirimde bulunması gerekmektedir.

İşveren mali mesuliyet sigortası yapılırken ek alınabilen teminatlar;

 • Çalışanların, işveren tarafından temin edilen bir araçla işin yapıldığı yere topluca getirilip götürülmesi sırasında meydana gelen iş kazaları.
 • Çalışanların, işveren tarafından farklı bir görevle başka bir yere gönderilmesi durumda, asıl işini yapmadığı zamanlarda meydana gelen iş kazaları.
 • Ülke sınırları dışında faaliyet gösterilirken meydana gelen iş kazaları.
 • Meslek hastalıklarına yakalanma yüzünden yapılacak tazminat talepleri.
 • Manevi tazminat talepleri.

İşveren Mali Mesuliyet Sigortasının teminat dışı durumlar;

 • Bilerek ve kasten yapılan faaliyetler sonucu doğan zarar ve ziyan talepleri.
 • Özel bir anlaşmaya bağlı olan ve işverenin yasal sorumluluk ölçüsünü geçen talepler.
 • Savaş, istila, ihtilal, çarpışma, ayaklanma, iç karmaşalar ve bu olaylara müdahale yüzünden meydana gelen zarar ve ziyan talepleri
 • İşverenin faaliyet alanı dışında olmak koşulu ile bir nükleer yakıttan veya artıklardan ve bunların gerektirdiği müdahaleler yüzünden meydana gelen zarar ve siyan talepleri.
 • Terör eylemleri ve bunları önlemek için yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Hasar sürecinde sizlere yardımcı olacak bilgi ve belgeler;

 • Sigorta poliçesi
 • İş güvenliği veya SSK Müfettişlerinin kaza raporu (Kaza zaptı )
 • Çalışanın işe başlama tarih bilgisi
 • SGK’ya bağlı iş süresinin bildirilmesi
 • Maaş bordroları
 • İşçinin iş akdi, SGK bildirimi veya toplu iş sözleşme sureti
 • Sigorta şirketlerin muvafakati (izni)izni alınarak kazazede işçiye sulhen yapılan ödemeler için noterde düzenlenen ibraname
 • İşverenin tazminat talep yazısı
 • Mağdur kişiye ait T.C kimlik numarası

YARALANMA HASARI

 • Tedavi masraflarının gösteren faturaları
 • İlaç kupürleri
 • Reçeteler
 • Doktor raporları

VEFAT HASARI

 • Veraset ilanı
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Ölüm raporu ve defin ruhsatı

MALULİYET DURUMU

 • Devlet hastanesinden alınacak maluliyet durumunu gösteren heyet raporu

Daha detaylı bilgi almak için burayı tıklayabilir ya da 444 89 09 u arayabilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: