Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

Kişisel Verilerin Korunma Kanunu (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) ile Alakalı Teknik Tedbirler

23.07.2020
1.034
Kişisel Verilerin Korunma Kanunu (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) ile Alakalı Teknik Tedbirler

Kişisel Veriler Nedir?

Gerçek bir kişiye ait tüm bilgilere kişisel veri denilmektedir.

Anayasa Mahkemesi

2013/122 E. 2014/74 K.

Kişisel veri kavramı, belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade etmektedir. Bu bağlamda adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri kapsamındadır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunun (KVKK) Nedir?

 Kişisel Verileri Koruma Kanunu, 7.4.2016 tarihinde, 6698 numaralı kanun olarak resmi gazete de yayınlanmıştır.

KVKK’ ya genel bir bakış açısıyla baktığımızda, herkesin kişisel verisinin kendine özel olduğunu görürüz. Kimse sizin kişisel bilgilerinizi izniniz dışında kayıt altına alamaz, kişi ve kurumlarla paylaşamaz. Yani kanunun amacı ‘’Kişisel veriler işlenemez ve paylaşılamaz’’ prensibi üzerinde kurulmuştur.

KVKK ile Alakalı Bilmemiz Gerekenler

KVK Kurumu tarafından Ocak 2018 ‘de Kişisel Veri Güvenliği Rehberi yayınlanmıştır. Bu rehberde yayınlanan Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler ile ilgili başlıklar bulunmaktadır.

  1. Siber Güvenliğin Sağlanması
  2. Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi
  3. Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin Sağlanması
  4. Kişisel Verilerin Bulutta Depolanması
  5. Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedariği, Geliştirme ve Bakımı
  6. Kişisel Verilerin Yedeklenmesi

Artık KVKK bir veri koruma kültürü olarak tüm şirketlerin ve kişilerin hayatında önemli bir yere sahiptir.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: