Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

24.04.2019
2.946
Yazar: Bircan YILDIRMIŞ
SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası

Serbest muhasebeci/serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM)mesleki sorumluluk sigortası;

Serbest muhasebeci mali müşavirlerin kanunla yapmakla yükümlü oldukları iş ve işlemleri yerine getirirken yaptıkları hatalar nedeniyle karşılaşabileceği tazminat taleplerine karşı güvence sağlayan bir sorumluluk sigortasıdır.

Ülkemizde mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili genel şartlar 16.03.2006  tarihli ve 26110 sayılı resmî gazetede yayımlanan mesleki sorumluluk sigortası şartlarına bağlı olarak verilen serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir mesleki sorumluluk poliçesi ve bunun özel şartlarına tabi olmak kaydı ile sigortalının 3568 sayılı kanun ve bu kanuna ek olarak yayınlanan tüm tebliğler uyarınca poliçede belirtilmiş mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fiillerden dolayı sigortalının hizmet verdiği mükelleften istenebilecek ilgili resmî kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları, vergi ziyai cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, pişmanlık zammı gibi teminatları poliçede yazılı limitler dahilinde sigortacı tarafından ödenmektedir.

Mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin amacı mali açıdan sarsıcı ve büyük riskleri teminat altına almaktır. Sözleşmelerin kapsamında finansal zararlar tanzim edilmekte olup, bedeni zararlar tazmin edilememektedir.

SMMM mesleki sorumluluk ana teminatları:

 1. Mesleki sorumluluk
 2. Savunma masrafları

Poliçede ek olarak verilen tazminatlar:

 • Mahkemeye katılma: Poliçe teminatında bildirilen bir taleple ilgili mahkemeye şahit olarak katılan kişileriçin, savunma masrafları mahkemeye katılmamanın gerekli olduğu her bir gün için günlük olarak aşağıdaki masrafları içerir.
 • Meslek mensubu(ortak veya yönetici)500 TL
 • Meslek mensubunun yanındaki bordrolu olarak çalışanlar 250 TL
 • Bu teminat için muafiyet uygulanmamaktadır.
 • Uzatılan bildirim süresi: Sigortacının bu poliçeyi fesih etmesi veya yenilememesi durumunda teminat geçerlidir.
 • Meslek mensubunun bu fesih veya yenilemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde ilk olarak bu dönemde sigortalıya talepte bulunulmuş olmalıdır.
 • Bu poliçenin veya teminatın değiştirilmesi halinde uzatılan bildirim süresi uygulanmaz.
 • Kayıp dökümanlar: Meslek mensubunun yasal sorumluluğunda bulunan ancak poliçe dönemi içinde tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş mükelleflere ait dökümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri karşılar.
 • Kayıp dökümanlar için muafiyet uygulanmaktadır.
 • Bu poliçelerde dikkat edilmesi gereken en önemli teminatlardan biri geriye ve ileriye yürürlük teminatıdır. Bu teminatlar meslek mensubunun poliçe başlangıç tarihinden önceki ilk 5 yıl ve poliçe bitiminden sonraki 5 ya da daha az ,(sigorta şirketine göre farklılık gösteren)içerisinde yaptığı hatalardan dolayı poliçe dönemi içerisinde gelebilecek tüm hasar talepleri poliçede belirtilen limitlerle teminat kapsamına alınabilmektedir.
 • Poliçenin aynı sigorta şirketi tarafından yenilenmemesi durumunda geçmişe dönük teminatların verilip verilmeyeceği hususu sigorta şirketleri arasında farklılık göstermektedir.
 • Sigorta şirketlerinin bir kısmı hasarsızlık durumunda yeni yaptırılacak poliçede hasarsızlık indirimi uygularken kimi şirketler bu indirimi uygulamamaktadır.
 • Manevi tazminat taleplerinin bir kısmı sigorta şirketlerince poliçede teminat altına alınırken, kimi sigorta şirketlerince teminat dışı tutulmaktadır.
 • Şirketlere göre muafiyetlerde farklılık göstermektedir.
 • Bazı sigorta şirketlerine göre de alınan sigorta poliçelerinde sigortalı sayısına göre primlerde farklılık göstermektedir.
 • Sigortalının poliçe yapılmadan önce ortaya çıkan hasarları teminat haricidir.
 • Özel şartlar sigorta şirketlerine göre de farklılık göstermektedir

Yıllık cirosu 250.000.tl üzeri olan meslek mensuplarının şartları sigorta şirketlerine göre farklı şartlar ve muafiyetlerle değerlendirilmektedir .

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: