Turgut Özal Mh. E-5 Karayolu Üzeri Otoport AVM 68. Sk No: 46/220 K:7 Haramidere / Esenyurt İSTANBUL

İnşaat Sigortası İle Tüm Riskler Tek Bir Poliçede

04.12.2018
2.928
Yazar: Merve Öztürk
İnşaat Sigortası İle Tüm Riskler Tek Bir Poliçede

İNŞAAT SİGORTASI İLE TÜM RİSKLER TEK BİR POLİÇEDE

 

İnşaat sigortası, henüz proje başlamamış işlerde ,  yapımı henüz bitmemiş, inşaatı devam eden, Okul , Hastane , Konut, Fabrika gibi bina , yol , köprü, baraj ve benzeri yapıların inşaatı sırasında ortaya çıkabilecek bütün maddi hasarları tazmin eden bir sigortadır. Yapılmakta olan bir projenin bütünü olabileceği gibi, mevcut olan bir yapıya da eklenebilmektedir.

Bu sigortadan faydalanabilmek için ancak inşaat sahasındaki kıymetlerin uğrayacağı zararların önceden bilinmeyen, ani bir sebeple meydana gelmesi ve bu sebebin de istisna edilmeyen durumlardan olması gereklidir.

Literatürde Yapılan ayrımda ise inşaat sigortaları sadece tazminat sigortası gibi düşünülebilir. Dolayısıyla Sigorta Şirketi , riziko gerçekleştiğinde, poliçedeki azami limit bedeli olmak üzere sadece sigortalının gerçek zararını tazmin eder (TTK m. 1459). 37 Yine sigorta tazminatının hesaplanmasında TTK’nın eksik (TTK m. 1462), aşkın (TTK m. 1463) ve çifte sigorta (TTK m. 1467) ile ilgili hükümleri dikkate alınır (İSGŞ m. A.6 ve A.7)

İnşaat sigortaları adına en yaygın kullanılmakta olan klozlar bir Alman sigorta şirketi olan Munich RE klozları’dır.

İnşaat Sigortası ile  yangın/yıldırım/infilak, deprem, sel- seylap, fırtına,  toprak kayması, toprak çökmesi, hırsızlık gibi teminatlar sigortalanmaktadır.

İlave olarak ; Aşağıdaki teminatlar ek sözleşme ile poliçede belirtilen limitlerle sigorta teminatına ilave prim ödeyerek dahil edilebilir.

 • İnşaatın yapılması için kullanılan iş makineleri ve ekipmanları,
 • Geçici şantiye barakaları, yardımcı yapılar ve şantiye tesisleri ile şantiye alet ve teçhizatları,
 • Hasarın teminat kapsamında olması kaydıyla enkaz kaldırılması masrafları,
 • Teminatın kapsamına giren sebeplerden meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masraflan, fazla çalışma ücretleri,
 • Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar,
 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,
 • İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi,
 • Ülke içi nakliye taşımaları,
 • Kusurlu tasarım/hatalı dizayn
 • A.4 maddesinin (l) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
 • Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.

İnşaat faaliyetleri sırasında, özelikle de yatırım bedeli yüksek projelerde oluşabilecek fiziki risklere karşı korunmak için inşaat sigortasını yaptırmak büyük önem taşıyor.  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre kamu ile iş yapan müteahhitler, inşaat bütün riskler sigortası yaptırmak zorundadır. Aksi takdirde  Müteahhitler sigorta yaptırmadığı durumlarda, hak ediş (ödenek) alınmamaktadır.

Özellikle günümüzde döviz kurlarındaki ciddi yükseliş ve ekonomik dalgalanmalar , İnşaat sektörünü de vurmuş durumda. İnşaat firmaları bu kadar büyük ve yüksek maliyetli projeler için , riski de gözardı etmiyorlar. Çünkü bir inşaat faaliyetini yürütmek demek, daha tehlike doğmadan öngörülmesi ve riski yönetmekte, hem hayati hem de maddi büyük önem taşır.

Teklif  almak , inşaat all risk poliçesi yaptırmak veya İnşaat sigortası için gerekli evrakların neler olduğu, teminat içeriği hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz internet sitemizde bulunan iletişim formundan ya da 444 89 09 numaralı telefondan siz değerli müşterilerimize yardımcı olmak isteriz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: